Започва прекарването на безплатен интернет за децата, които нямат достъп

Всеки ден, в който учениците не са включени в дистанционното обучение, води до повишаване на риска от затруднения, с които ще се сблъскат след приключване на ограниченията и връщането им в клас, поради което държавата не може да си позволи да се откаже от усилията да присъедини тези деца към учебния процес. За преодоляване на възникналите затруднения, свързани с липсата на интернет свързаност на част от учениците, Министерството на образованието и науката изготви проект за изграждане на Wi-Fi зони в местата с висока концентрация на необхванати ученици. Ще бъдат изградени безжични (тип Wi-Fi) мрежи с отворен безплатен интернет достъп, които да обезпечат процеса на дистанционното обучение в тези райони, изтеглянето на споделени учебни материали и обратната връзка между учители, ученици и родители. В договора с изпълнителите е предвиден предплатен достъп до всички необходими ресурси за осъществяване на неприсъственото обучение, достатъчен за приключването на учебната година.

Изборът на населени места, в които да се изградят WiFi зони е обусловен от демографските им характеристики и от липсата на достъп до интернет на големи групи хора. Целта е да бъде осигурен равен достъп до образование на всички ученици в страната. Технологичното решение ще отговори на нуждата от едновременен бърз и надежден достъп на голям брой ученици и учители, за да се позволи безпроблемното функциониране на учебния процес. Мрежите са проектирани така, че да покрият минимум 85% процента от цялата територия по задание. Устройствата са специално избрани да обслужват голямо количество едновременни потребители, поддържащи модерни технологии за управление. Изпълнители на проекта са двата най-големи оператора с национално покритие – A1 и Виваком. Изборът на операторите е направен на базата на обективни критерии, сред които покритието на мрежата, възможността за бързо изграждане на еднотипна мрежа, възможността за осигуряване на бърза и качествена поддръжка. Важно обстоятелство в подкрепа на избора е това, че националните оператори разполагат с центрове за управление на мрежата, както и технически персонал във всички 28 области, които са на разположение на потребителите денонощно и целогодишно, а това дава възможност за незабавна реакция при авария.

Ето зоните, където ще има безплатен интернет – поне за момента:

Бургас – кв „Долно езерово“, кв. „Горно езерово“ и кв. „Победа“

Сливен – кв. „Надежда“,

София – кв.„Факултета“

Пловдив – кв.„Столипиново“ и „Шекер махала“

Кърджали – кв. „Боровец“

Благоевград – махала „Предел“

Видин – кв. „Нов път“

Пазарджик – част от кв. „Изток“, между СУ Димитър Гачев и НУ Г.С.Раковски.

От четвъртък започна поставянето на антените. Още първите екипи обаче – в Столипиново, Шекер махала (Пловдив) и в Надежа в Сливен са се натъкнали на остра реакция – в махалите светкавично е пуснат слух, че ще слагат 5G, за да облъчват хората и да ги убиват, ще ги следят на всяка крачка и т.н. Това напомня силно на ситуацията на изкуствено създадена паника през октомври. За съжаление този слух много бързо почна да се разпространява като истерията с децата.

Искаме да отбележим, че това НЕ Е Вярно! Адмирираме МОН за усилията им, всички деца да имат равен достъп до образование в извънредното положение.

Направихме флайер с кратка информация, за да я ползва, на когото е необходимо. Можете да го изтеглите тук:

Брошура Free Internet на Български език

Брошура Free Internet на ромски език

Брошура Free Internet на Турски език

Снимка: Pixabay.com