Анализ “Изпълнението на националната стратегия за интеграция на ромите” и Доклад “Концепция за новата национална стратегия за равноправие, включване и участие на ромите”

На страницата на Център Амалипе се налични анализът “Изпълнението на националната стратегия за интеграция на ромите” и докладът “Концепция за новата национална стратегия за равноправие, включване и участие на ромите”, идготвени по поръчка на Фондация Фридрих Еберт.

ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА РОМИТЕ

Настоящият анализ има за цел да допринесе за оценката на приключващата Национална стратегия за интеграция на ромите и нейното изпълнение от гледна точка на необходимите промени в новия документ за равнопоставеност, включване и участие на ромите. Анализът допълва, а не измества съществуващите доклади за оценка на Националната стратегия – Гражданските мониторингови доклади за изпълнението на Националната стратегия за интеграция на ромите в България, изработени от широка коалиция от водещи ромски неправителствени организации и Оценка на интеграционните политики към ромите през периода 2012-2019 г., изработена от Института по философия и социология към Българската академия на науките.

Автори на анализа са Деян Колев, Алексей Пампоров и Теодора Крумова.

Анализът е изготвен по поръчка на Фондация Фридрих Еберт.

Анализът може да изтеглите от тук: Изтегли.

 

 

КОНЦЕПЦИЯ ЗА НОВАТА НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАВНОПРАВИЕ, ВКЛЮЧВАНЕ И УЧАСТИЕ НА РОМИТЕ

България е една от държавите с най-многобройно ромско население. Усилията за формулиране на цялостна национална политика за интеграция на ромите и за изграждане на нормативна, институционална и финансова рамка за прилагането на тази политика започват още в средата на 90-те години на ХХ век. С различна интензивност тези усилия продължават и досега.

Настоящият доклад съдържа предложение към евентуалната Национална стратегия за равноправие, включване и участие на ромите, която България следва да изработи до септември 2021 г. Той е продължение на анализа „Мониторинг на изпълнението на Националната стратегия за интеграция на ромите“, публикуван от Фондация Фридрих Еберт. Докладът се концентрира върху области, които предходната Национална стратегия не бе застъпила или бе реализирала по незадоволителен начин – равноправието на ромската жена, многообразието на ромската общност, мониторинг на изпълнението. Представени са и предложения към някои от вече съществуващите приоритетни области.

Автори на доклада са Деян Колев, Алексей Пампоров, Спаска Петрова, Ганчо Илиев и Теодора румова.

Докладът е изготвен по поръчка на Фондация Фридрих Еберт.

Докладът може да изтеглите от тук: Изтегли.

Анализът и доклада са налични и на страницата на Фондация Фридрих Еберт.