ОУ “Св.Св. Кирил и Методий” гр. Ихтиман – дом на история и традиции

Днес ще ви разкажем малко повече за едно училище с дълголетна история и утвърдени традиции – Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ в гр. Ихтиман. Училището е част от мрежата на Център Амалипе, създадена по програма “Всеки ученик ще бъде отличник”, финансирана от Тръст за социална алтернатива.

Защо днес искаме да ви разкажем точно за това училище? Защото е добър пример за това как историята трябва да се помни и разпространява сред следващите поколения. През годините ръководството и екипа на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” са положили не малко усилия, за да се върнат до началото му и да съберат разказите, свързани със създаването на училището. А днес ги предават и на възпитаниците си.

Историята му започва в далечната 1948г., когато е открит първият клас, състоящ се от около 60 деца между 7 и 14 годишна възраст. Поради липса на сграда обучението се е провеждало в една от стаите на ромската махала, в дома на Яшар Мехмедов. Първият учител е бил Петър Янков. До 1958г. децата от ромския квартал са се обучавали в частни домове, използвайки стаи в различни къщи. През 1958 година в квартал Изток е открита нова училищна сграда, която посреща своите първи възпитаници. Сградата е построена с доброволния труд на родители и учители. От сутрин до вечер месеци наред тези хора са пекли и пренасяли тухли със собствените си ръце и са вложили в училището сърце и душа, което го прави още по-ценно и обичано.

Разказите за създаването на училището ни припомнят колко много може да сътворят хората, ако са обединени около една обща кауза. И как нямат значение етнос, положение и възможности, когато трябва да се строи училище – всички заедно градят. Със сигурност днес също бихме могли да се поучим от този пример.

От създаването си, училището носи името „Никола Керезов“, а през 1992г. е преименувано на „ Св. Св. Кирил и Методий“. Днес то наброява 773 деца и ученици от 5-годишна до 14-годишна възраст. Те се обучават в 4 учебни сгради. Освен традиционното в училището има място за новото и актуалното. Учениците имат на разположение 2 напълно ободурвани компютърни кабинета , а почти всички стаи са снабдени с мултимедия и модерни “touch screen” монитори. Целта на е учениците да отговарят на всички изисквания на съвременния свят и да бъдат подготвени за реалния живот.

В работата си с ученици от ромската общност, преподавателският екип познава традициите и обичаите на ромите и се стреми да запази тяхната идентичност, като същевременно ги приобщава към съвременния свят. Празнуват се всички празници и ромски, и български. Така се възпитава толерантност и уважение у учениците и общността.

Част от екипа на училището са образователни медиатори. Интересното е, че те са семейство – майка и двете ѝ дъщери Елена и Нина , които в момента са студентки. Бащата ги подкрепя и разбрал от близо колко е важна работата на образователния медиатор, помага на близките си при техните дейности с децата и семействата при всяка възможност.

Учениците на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ са активни и съпричастни, организират или се включват в множество благотворителни кампании. С такъв пример може да се запознаете от клипа по долу, който създадоха по свое желание ученичка от училището и малкото и братче, включвайки се в кампания „Стара техника за ново начало“ на Център Амалипе:

През изминалата календарна година трима възпитаници на училището се включиха в Лидерска програма за развитие на капацитета за ученици наставници на Център Амалипе и бяха прекрасни помощници на своите съученици, които изпитваха необходимост от помощ при дистанционното обучение. 

Учениците на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ със своите благотворителни кампании и множество дейности, целящи да бъдат в полза на обществото доказват, че примерът на техните прародители, построили училището не е забравен, а напротив!


Мрежата „Всеки ученик ще бъде отличник“ обхваща над 295 училища от цялата страна и през последните десет години развива училищата, участващи в нея, като ги подпомага за превенция на отпадането от училище, разрешаване на проблема с големия брой отсъствия, ниския успех в училище, относително малкия процент роми, продължаващи своето образование в средни училища (гимназии) и завършващи средно образование, неучастието на ромски родители в училищния живот и в училищните структури на управление. Мрежата се превърна в един от най-активните участници в процеса на повишаване на качеството на образование и постигането на пълен обхват както в основното, така и в средното образование.

Мрежата “Всеки ученик ще бъде отличник” се администрира с подкрепата на:

 

Тръст за социална алтернатива (ТСА) е неправителствена организация, чиято мисия е да се прекъсне порочния кръг на бедността чрез насърчаване на възможности, които помагат на най-непривилегированите граждани на България да постигнат образователен и икономически успех. ТСА подкрепя програми, които със своите почтеност, потенциал за разрастване и прозрачност спомагат за подобряване благосъстоянието на най-бедните хора в България, със специален фокус върху  ромите.