Информационна кампания срещу расовата дискриминация

“Обединени в борбата срещу расизма: равенство, достойнство, справедливост” –  това е мотото, под което всяка година се чества международният ден срещу расовата дискриминация. Генералната асамблея на ООН провъзгласява през 1966 г. 21-и март за Международен ден за премахване на всички форми на расовата дискриминация. За втора поредна година в училищата от Община Криводол този ден също беше отбелязан. Планираната среща   с местната общественост  не  беше реализирана поради епидемичната обстановка, но това не попречи на образователния  и общностен екип да разпространят информационна брошура. Брошурата беше изготвена от общностния модератор А. Ангелов, а сред получилите я бяха  хора  с различни професии, етноси и религии. „ Любопитен факт, според Т. Крумова – ст. експерт  „Образователна интеграция, чрез интеркултурно образование“  по проект „ Заедно можем повече“ е, че още през 1969 г. Съветът на Европа започна да работи срещу дискриминацията на ромите, приемайки първият официален текст, а  през 2020 г. страните – членки се договарят за приоритетни дейности за премахване на дискриминацията и социалното включване на ромите, включващи активното участие на самите роми.“ Как се прилагат европейските политики на национално ниво и основните акценти  по  Доклада за мониторинг на гражданското общество за изпълнението на националната стратегия за интеграция на ромите в България, публикуван на    https://amalipe.bg/en/civil-society-monitoring-report-on-implementation-of-the-national-roma-integration-strategy-in-bulgaria/?fbclid=IwAR0zRWC1-L22eoNHP-IT1NRhTXf4IBq2yLJaBkQvlbKQMZ_qe8As2cc6HFY, местната общественост ще дискутира  по време на организираното събитие след вдигането на противоепидемичните мерки.