Шеста национална педагогическа конференция ‘Състояние на ромската образователна интеграция: от иновативния модел в час до иновативното училище’: практики от училищата

files/image/News/npk2.jpg

Безпрецедентно високо дипломатическо и педагогическо присъствие, както и участие на политическо ниво от основните заинтересовани страни характеризираха Националната педагогическа конферемция „Състояние на ромската образователна интеграция: от иновативния модел в час до иновативното училище“. Омбудсманът Мая Манолова, заместник-министър Деница Сачева, заместник-министър Зорница Русинова, кметът на Габрово Таня Христова, Н. Пр. Денис Кнобел (посланик на Швейцария и съ-председател на Посланическата група за ромско включване), представители на две генерални дирекции на Европейската комисия и председателят на Център Амалипе Деян Колев откриха форума, който се състоя на 14 май в София и бе организирана от Център „Амалипе” под патронажа на Посланическата група за ромско включване, с финансовата подкрепа на Фондация „Фридрих Еберт”.

След първия политически панел, конференцията продължи с представянето на успешни практики от училищата от мрежата на Център Амалипе „Всеки ученик ще бъде отличник – 2“, подкрепена от Тръста за социална алтернатива. Водеща тема във всички презентации беше иновативният подход, който училищата от мрежата прилагат при работа с ученици и родители, както и при организирането на цялостния образователен процес. Част от училищата избраха още през учебната 2016/2017 да извървят формалния процес и да кандидатстват за статут на иноватини, част от училищата продължиха да бъдат иновативни и без да са получили етикет за това от Министерство на образованието и науката. Не случайно мотото на конференцията бе „От иновативния модел в час до иновативното училище“. И в двата случая споделеният опит и обменените практики са най-ценното, което помага на училищата в мрежата постоянно да се развиват, да повишават капацитета си, да изпробват нови методи и съответно да постигат все повече резултати, не само в задържането на децата в училище, но и в повишаване на тяхната мотивация и ангажираността на родителите.

В първият модул „Обединените и иновативните училища в мултикултурна среда: заявка за пълен обхват на учениците и повишаване на качеството на образование в училищата, обучаващи ученици от етническите малцинства“ се включиха седем училища. Всяко от тях представи своята пряка работа и сподели добрите практики с присъстващите колеги. Обединено училище с. Долни Цибър разкри как чрез играта може да се навлезе в дебрите на чуждите езици леко, приятно и без стрес. От своя страна училище „Васил Левски“ от с. Караджово представи „Училище за шампиони“ и показа как чрез спорта не само се възпитава дисциплина и отговорност към училището и живота, но и е средство за ангажиране на родителите, особено бащите към училищния живот. Своят проект като иновативно училище представи екипът на СУ „Любен Каравелов“ гр. Варна, където съвременните технологии, телефони, лаптопи и т.н. могат не само да направят часовете по забавни и приятни, но и да улеснят работата на учителя и комуникацията в училище и извън него. В допълнение, те описаха и практиката на образователния медиатор, каквато в училището съществува вече 4 години. На свой ред, Петя Русинова, директор на ОУ „Н.Й. Вапцаров“ с. Салановци, представи работещата практика за успешното интегриране на деца със СОП.

Във вторият модул „Активното родителско и ученическо участие: необходима предпоставка за пълен обхват и подкрепа на учениците в риск“ силно впечатление направиха презентациите на ОУ „Граф Игнатиев“ с. Граф Игнатиев и ПГЛПЕХТ гр. Ямбол, защото те представиха активната работа на ученическите парламенти, множеството мероприятия, които самите ученици организират, за да задържат в училище тези, които не искат да го осъзнаят като приоритет в живота. И двете презентации бяха емоционално представени от ученици, което оказа още по-силно въздействие на присъстващите.

От своя страна презентациите, обхващащи работата на активно работещите родителски клубове, показаха, че пътят към децата минава през родителите и те могат да бъдат най-добрият помощник на учителите. Така например презентацията на  ОУ „Христо Ботев“ с. Самуилово разкри неуморното кръстосване по къщите в квартала на родител – майка на дете от училището, която след обучението за родители, организирано от Амалипе е приела каузата да привлече всяко дете в училище и да убеди родителите му, че това е важно за неговото бъдеще. Своят опит, емоции и преживявания сподели и Виолета Станева, родител в ОУ – с. Мадара и председател на родителския клуб, която от две години има още една роля, отговаряйки на предизвикателството на Център Амалипе, наречено „Мама и татко са страхотни учители“, да стане преподавател в часовете по Твоя час. Тя сподели как превъплащаването й от родител и част от помощния персонал в училище в преподавател е мотивирало и деца, и родители.

Паралелно с презентациите в залата, част от училищата представиха дейността си и чрез ателието, подредени в пространството пред залата. Едно от най-атрактивните ателиета беше това на учениците от Обединено училище “Христо Ботев”, с. Дълго поле, които през тази учебна година, с помощта на младия преподавател Силвия Богданова, разработиха за своите съученици, които срещат трудности с усвояването на материала играта “Escape school” по метода на популярните напоследък Стаи на загадките.

Модератори на отделните панели бяха експерти в областта на образованието: Наталия Михалевска – Директор Дирекция МОН,  проф. Мария Баева от  СУ „Климент Охридски“, Мануела Радева –  директор на ЦОИДУЕМ  и доц.д-р Йосиф Нунев от ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“.

На следващия ден, работата продължи със среща на Професионалната директорска общност за интеркултурно образование

Всички презентации могат да бъдат свалени от поместената по-долу програма:

Обединените и иновативните училища в мултикултурна среда: заявка за пълен обхват на учениците и повишаване на качеството на образование в училищата, обучаващи ученици от етническите малцинства

Модератор: Наталия Михалевска

Рапортьор: Проф. Мария Баева

1. “Иновативен урок, иновативен клас, иновативно училище“ , представя:  Даниела Христова, Директор на Обединено училище „П.Р.Славейков“ с. Джулюница, обл. Велико Търново

2. „Ролята на играта в ранното чуждоезиково обучение“ , представя: Анатоли Георгиев, пом. директор на Обединено училище „Христо Ботев“ с. Долни Цибър, обл. Монтана

3. „Училище на ново поколение –пространство на споделеното управление“  , представя: Минка Атанасова, Средно училище „ Св. Паисий Хилендарски“, гр.Върбица,обл. Шумен

4. „Училище за шампиони“ , представя : Васил Димитров, учител по физическо възпитание към Основно училище „Васил Левски“, с. Караджово, обл. Пловдив

5. „Работа с ученици в облак“, представя: Димитринка Вълева Георгиева, директор на Средно училище „Любен Каравелов“, гр. Варна

6. “Ден на отворените врати“ , представя Галина Тошкова, Обединено училище „Добри Войников „ с. Победа, обл. Добрич

7. „Моя ден – по хубав“ , представя Петя Русинова, директор на Основно училище „Н.Й. Вапцаров“ с. Селановци, обл. Враца

Активното родителско и ученическо участие: необходима предпоставка за пълен обхват и подкрепа на учениците в риск.

Модератор: Мануела Радева

Рапортьор: Доц. Д-р Йосиф Нунев

Направление: Овластяване на ученици / Ученически парламенти

1. “Децата на бъдещето”, представят: Радина Нинкова, Мирослава Гинова, Димитър Стоянов – ученици от Основно училище ” Граф Н. Игнатиев”, с. Граф Игнатиево, обл. Пловдив 

2. „Ученически парламент към училището“, представят:  Иван Колев, Божидар Тодоров, ученици от Професионална гимназия по лека промишленост, екология и химични технологии-Ямбол

3. „Модел за организация и ученическо самоуправление в училищната среда“ , представя : Неделчо Неделчев , психолог към Средно училище “Бачо Киро” гр. Павликени, обл. Велико Търново

4. “Загадката на равенството“ , СУ “Иван Вазов”, гр. Вършец, представят ученици от ученическия парламент

 

Направление :Работа с родители

5. “Ученици, учители, родители- говорим на един език“, представя: Милена Михайлова, директор на Основно училище „Цанко Церковски“ с. Средище, обл. Силистра

6. „Родители в час“ , представя: Виолета Станева, председател на Родителски клуб към  Основно училище “Панайот Волов” с. Мадара, обл. Шумен

7. „Родителски клуб“ , представя:  Милена Минчева, директор на   Основно училище “Христо Ботев”, с. Самуилово, обл. Сливен

8. “Родителите- съмишленици и партньори“, СУ „ Христо Смирненски“, с. Койнаре, представя- Даниела Цоньовска, директор