Иновации в действие в Спортно училище „Дръстър“

Рубрика “Споделено от Регионалния координатор”

В иновативно спортно училище СУ “Дръстър”, гр. Силистра от 03.04.2023 г. до 05.04.2023 г. по НП на МОН „Иновации в действие“ се осъществи среща за откриване на допирни точки, среща на съмишленици, нови приятелства и обмяна на добри практики, споделяне на опит, предизвикателства и решения.

В срещата взеха участие учители и ученици от 3 спортни училища:

  • СУ „Дръстър“, град Силистра;
  • СУ „Юрий Гагарин“, град Бургас;
  • СУ „Никола Симов“, град Търговище
  • Иновативното ОУ „Георги Бенковски“ – Бургас.

Гостите на срещата бяха : Ваня Игнатиева – старши експерт по БЕЛ, Фатме Османова – старши експерт по чужд език и по майчин език, Ивелина Петрова – старши експерт по обществени науки, гражданско образование и религия, Жанна Василева – регионален координатор към Център Амалипе, Милкана Николова – председател на Обществения съвет, родители и приятели на спортното училище.

От СУ „Дръстър“ бе представена работа на учениците по иновация: „Интердисциплинарно проектно-базирано обучение чрез UbD и приложение на дигиталните технологии образователния процес и тренировъчната дейност – “Стъпка напред“ и „На училище без раници“ чрез открити урок и представяне на крайните продукти от интердисциплинарните уроци по български език и литература, история и цивилизации и английски език.
С празника на Спортно училище “Дръстър” започна приключение в областта на обра-зователните иновации “Преживей! Сподели! Промени!”

Домакините показаха приложение на своите действащи иновации от 5 до 12 клас с открити уроци.

Последваха интердисциплинарни уроци по български език и литература, история и цивилизации, английски език и информационни технологии, представени от ученици-те от 6 и 10 клас.
След всичко, което видяхме, домакините ни поканиха на Кръгла маса, където се срещ-нахме с родителите на децата участвали във всички реализирани и приложими в Спор-тно училище “Дръстър” иновации, които споделиха своите положителни нагласи.
Не може само да се учим! Нужно е и малко забавление!
Треньорите на Спортно училище “Дръстър” , съвместно с РЗИ, БЧК и ПИД – Силистра, организираха на учениците от четирите училища мини спартакиада “Да спортуваме заедно”. Състезанието беше с образователна цел и сприятеляване между училищата. Всяка игра се осъществяваше с “Алко” и “Нарко” очила, които на практика показаха да учениците как би се “изкривило” тяхното зрение и възприятие за околния свят и какви вреди нанасят на здравето употребата на алкохол и наркотици.
Докато учениците спортуваха, техните учители също споделяха на Кръгла маса своите впечатления от преживяването, задаваха въпроси, споделяха опит от трудности и предизвикателства в образователния процес по пътя към иновациите в училище.

Учителите от ОУ „Георги Бенковски“ – Бургас споделиха работата си по иновацията „Богатството на родния език“, чрез която прилагат: учене чрез преживяване, учене чрез разбиране и учене чрез игра.
Програмата приключи с посещения на Археологическия музей, където самият археолог, присъствал на множество разкопки и проучвания за древната история на Дуросторум разказа за всички периоди на съществуването на града от древни времена до днес и посещение на резервата Сребърна и използване на възможностите, които тези два обекта предоставят за учене чрез преживяване.

Прекрасно преживяване на опознаване, иновации и споделени моменти, които ще оставят трайна следа в съзнанието на ученици, учители и гости!


Автор: Жанна Василева, регионален педагогически координатор

 

Мрежата “Всеки ученик ще бъде отличник” включва 287 образователни институции от цялата страна, които са се обединили в постигането на целите на програмата на Център “Амалипе” и подкрепена от Тръст за социална алтернатива. Целите включват: превенция на отпадането и задържане на всички ученици в училище, увеличаване на броя на реинтегрираните/ записаните отново в училище деца, увеличаване на броя на възрастните роми, включени във форми на учене през целия живот, чувствително увеличаване на процента на ромските младежи, които продължават своето образование в средни училища/ гимназии, активно участие на родителите в училищния живот.