Иновативния модел в ОУ”Св.св. Кирил и Методий” – с.Блъсково

bluskokvoОУ “Св.св.Кирил и Методий” в с.Блъсково, общ. Провадия бе обявено за иновативно през изминалата година. Като така то стана едно от само дванадесетте иновативни училища от област Варна.

За да бъде едно училище иновативно, то трябва да докаже, че има възможност да повиши качеството на образованието като разработва и въвежда иновативни елементи в организацията и съдържанието на обучението, да организира по нов начин управлението, обучението и образователната среда; да използва нови методи на преподаване; да разработва по нов начин учебното съдържание, програмите и плановете. Целта е да се даде шанс училището да се разчупи, мисленето на системата, както на учениците, така и на учителите и на родителите да стане модерно и обърнато към бъдещето.

Част от Иновативният модел на училището бе инициативата Базар “Направено от мама и мен”, проведена от активната родителска общност и активен училищен парламент. Това се случи с участието на ученици от първи до седми клас, групите по проект “Твоят час” и техните родители.Иновативните дейности са ресурс, който с богатството от направления и дейности създава условия за ползотворна работа и приобщаване на ученици с различни обучителни възможности и културни нагласи към образователния процес и училищния живот.

Запознайте се с проведеното събитие тук