Различното – стъпка към успеха: иновативният модел в НУ “Иван Вазов ” – гр. Дългопол

През настоящата 2017/2018 г. Начално училище „Иван Вазов“ – гр. Дългопол, е иновативно училище. Стремежът на колектива е децата и учениците да се чувстват добре, да получат добро образование, да са в среда на спокойствие, уют, сигурност. В търсене на най-доброто педагогическият ресурс разработи проект, който бе одобрен и училището беше вписано в списъка на иновативните училища. Лесно е да се обучават ученици – знаещи и можещи, ученици с интерес към ученето, стимулирани и с подкрепа от средата, в която живеят. Трудното е предизвикателството за търсещия, за заредения с енергия учител, учителят – отдаден на професията, на децата. Трудното е да ограмотяваш и научиш ученика, който се затруднява, който не може, за който обучението не е приоритет и не е приоритет за семейството му. Това предизвикателство прие училищното ръководство. Сформирана е сборна група от ученици, които в часовете за самоподготовка се обучават с доброволен труд от страна на педагогическите специалисти. Обучението е съпроводено най-вече с методи и начини, близки до възможностите за възприемане на учениците. Четене, разказване, преразказване, драматизиране. Като герой от приказка неможещото и незнаещо дете е по-уверено, по-мотивирано за справяне с трудното. В самата подготовка е заложено подпомагане и от ученици, връстници на децата в групата, но можещи и знаещи. Те подпомагат своите приятели при решаване на задачи, при заучаване на текст, при рецитиране и драматизиране (ученик учи ученик). Не по-малко интересно е поднасянето на материала за запаметяване и осъзнаване чрез покана на гости – общественици, самодейци, изявени личности, които да разкажат за бит, обичай, обред, за празник. Вниманието на децата се засилва, разказът става лесно достъпен за възприемане и пресъздаване. Това повишава самочувствието им на знаещи и можещи. Не на последно място е обстановката, в която учениците се занимават и обучават. Тя е пресъздаване на бита и културата на етносите, които деца се обучават в училище. Когато детето е в среда, близка до неговата, когато разбере отношението на институцията към неговия бит и култура, то ще е мотивирано, то ще посещава училището с желание, ще присъства редовно в часовете, а това води до качествено образование. Познатото и близкото не плашат, те предразполагат, а новото, неизвестното са страх и неубеденост, те са предизвикателство за ученици с по-големи възможности. За изминалите месеци на учебната година иновативният метод е добре възприет и се осъществява с огромното желание и интерес на учениците. Те пяха коледарски песни с гост коледар, дългогодишен самодеец в читалището, за Коледа и коледари, Сурваки и сурвакари им разказа жена от фолклорната певческа група към читалището, участваха в състезателни математически игри с учениците наставници.

Източник: Общински вестник Дългопол: вчера, днес и утре, бр.20, януари 2018