Наближава срокът за кандидатстване за включване в списъка на иновативните училища от учебната 2021/2022 г.: няколко практически съвета

От 8 до 31 януари 2021 г. е отворено кандидатстването за включване в Списъка на иновативните училища за учебната 2021/2022 г., както и за иновативните училища, които ще подават нов проект или разширяват обхвата на вече съществуваща иновация, както и по чл.70, ал.5 от Наредба №9. Право да кандидатстват имат неспециализираните държавни, общински и частни училища и специализираните училища по чл. 39, ал. 2, т. 1, 2 и 3 от Закона за предучилищното и училищното образование.

Целта на програмата за иновации в средното образование е създаване на мрежа от иновативни училища в България. Мрежата от иновативни училища осигурява ясна и стратегическа посока, която променя фундаментално начина, по който България ще подготви училищата за XXI век. Иновативните училища са модел за изграждане на нова образователна парадигма, чрез която учениците ще подобрят образователните си резултати и ще повишат критичното мислене и творчество чрез иновативни образователни процеси, методи на преподаване, училищно лидерство и учебни стратегии.

Всяко училище кандидатства само с един проект за иновации, в който може да включва множество елементи и видове иновации. Училищните проекти трябва да бъдат предварително одобрени от Педагогическия съвет и от родителите на учениците, които ще бъдат включени в иновацията. Всеки проект ще бъде разгледан от членовете на Комисията за иновативните училища към министъра на образованието и науката.

В програмата за иновативни училища се кандидатства единствено чрез електронен формуляр (уеб форма) на ел. адрес: https://www.ischools.bg/

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТИТЕ:  31 ЯНУАРИ 2021г.

Ако училището е вписано в Списъка на иновативните училища в страната може:

 • да подаде проект по реда на чл.71, ал.1, ако иновацията приключва 2020/2021 учебна година (попълва се електронен формуляр за нов проект за иновация). Училище, което е вписано в Списъка на иновативните училища четири поредни години, без значение от направените разщирения, подава нов проект за иновация.
 • да подаде по реда на чл.70, ал. 5 от Наредба № 9 допълнение към проект за иновация по отношение на организацията на обучението, свързана със съчетаване на присъствено и синхронно обучение от разстояние в електронна среда (попълва се електронен формуляр за иновация по чл. 70, ал. 5 от Наредба № 9). Срокът е в рамките на срока на основната иновация.
 • да подаде информация за променени обстоятелства при изпълнение на училищния иновативен проект, свързани с разширение на обхвата на учениците, квалификацията на учителите и други, в срока за неговото изпълнение, като прилагат протокол с решение от педагогическия съвет и декларации за съгласие от родителите (попълва се електронен формуляр за разширение на обхвата).

Всички електронни формуляри се попълват на ел. адрес: ischools.bg до 31 януари 2021 година.

За допълнителна информация:

Илияна Славова – главен експерт в МОН, имейл: i.slavova@mon.bg , тел. 029217636,

Даринана Панайотова – държавен експерт в МОН, имейл: dpanayotova@mon.bg , тел. 029217769,

Евгения Пушникова – главен експерт в МОН, имейл: e.pushnikova@mon.bg , тел. 029217579.

Нормативни документи

 1. ЗАКОН ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
 2. НАРЕДБА № 9 от 19.08.2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование
 3. НАРЕДБА № 5 от 30.11.2015 г. за общообразователната подготовка
 4. НАРЕДБА № 4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план
 5. НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

***

              Много от училищата в мрежата „Всеки ученик ще бъде отличник“ на Център Амалипе от няколко години прилагат иновативни подходи и методи. Училищата, получили официлно статут на „иновативни училища“ устойчиво заемат между 7 и 10% от всички одобрени иновативни училища, като през настоящата учебна година броят им се увеличи двойно. Те показват как именно иновациите в мултикултурна среда може да превърне тези училища (много от тях малки селски училища) в модерни образователни институции, които предлагат качествено образование, умения за живот и най-вече – перспектива за своите ученици.

Всичко, свързано с иновативните училища от мрежата на Център Амалипе, както и описание на иновативните им практики, можете да намерите тук.

Няколко практически съвета при разписването на проекта за иновативно училище

Предложените по-долу съвети се базират на практиките в мрежата „Всеки ученик ще бъде отличник“

 1. Обмислете добре иновацията, с която искате да кандидатствате: иновацията е онзи нестандартен подход, който развива училищната общност, внася нещо ново, води до цялостно повишаване на качеството на образователния процес. Погледнете какво другите училища правят като иновации, но само, за да си „сверите часовника“ – не копирайте чужди иновации. Всяка иновация е уникална за средата, в която се реализира. В същото време, имайте предвид, че образователната система в момента е много динамична и нещо, което е било иновация преди година – две, вече може да е стандартна практика. Ако като тенденция нещо вече се е превърнало в стандартна практика, дори и то да е ново за вашето училище, може би не би трябвало да го представяте като иновация – освен ако не го адаптирате и не допълните с нещо специфично за вашите условия.
 2. Не всичко, което е свързано с ИКТ е иновация и не всяка иновация е свързана с ИКТ. Не правете грешката да включвате в иновацията си ИКТ, „дигитално“, платформи и т.н. ако това наистина не е част от училищната стратегия и добре осъзнато решение. Не забравяйте, че дигиталните технологии и продукти са средство, за да постигнете нещо, а не самоцел. Тук също процесите са много динамични и ако допреди само 1 – 2 години беше много модерно да въвеждате „облачни технологии“ или да използвате гугъл диск и т.н., в момента (особено след почти една година обучение в ОРЕС) това е част от тривиалното ежедневие.
 3. Не преписвайте чужди иновации. Изкушението „помощ от приятел“ е голямо. Когато за първи път кандидатстваш и се чувстваш несигурен, ти се иска да погледнеш проект, който вече е защитен. Само че тогава идва следващото изкушение – защо да не ползваш някои части от формулята – те изглеждат стандартни и едва ли някой ще забележи. Една организация дори предлага помощ за разработването на формуляра чрез примерен готов проект. Лошо няма – дават насоки, които училищата би трябвало да приложат според собствените си особености.  Само че някои училища директно са решили да използват “copy-paste” този формуляр без да променят нищо, включително и полетата, свързани с мисията на училището, целта на иновацията, резултата върху ученици и учители. И в резултат от това не налко училища бяха заложили резултат “В класните стаи ще се виждат по-щастливи ученици, мотивирани и доволни, че са включени в IT проект.” Никой от Комисията, която оценява проектите, няма да е очарован от това: едва ли ако едно училище кандидатства за иновативно, то трябва да използва готов формуляр и да не направи никакво усилие да попълни собствен формуляр, да опише собствената си мисия, цели, резултати. Съответно е малко вероятно тези проекти да бъдат одобрени.
 4. Прочетете внимателно насоките за кандидатстване. Тази година и формулярът, и насоките са нови, а и има доста сериозни промени в редица нормативни документи. Така че, ако сте кандидатствали предходни години – не използвайте същия формуляр.
 5. Не качвайте никъде декларациите за съгласие от родителите. При кандидатстване не се изисква те да се прилагат. Вие трябва да ги имате, подписани от родителите, защото иначе няма как да стартирате подготовката на формуляра и иновацията, но като администратор на лични данни, директорът е длъжен да ги съхранява според всички изисквания. При извършването на мониторинг или проверка на наличието и съдържанието на декларациите от служебни лица от МОН и РУО не се правят копия на съхраняваните декларации. Те са само за информация на място.
 6. Подгответе внимателно документите, които трябва да приложите – Стратегия на училището, Решение на Обществения съвет, Решение на Педагогическия съвет и т.н. Приложете линк, от където могат да бъдат свалени – страницата на училището, гугъл диск и т.н. Преди да подадете формуляра, убедете се, че линковете работят.
 7. Обмислете добре в кой/кои елементи ще е иновацията
  • иновативни елементи по отношение на организацията и/или съдържанието на обучението;
  • организиране по нов или усъвършенстван начин на управлението, обучението и образователната среда;
  • използване на нови методи на преподаване;
  • разработване по нов начин на учебно съдържание, учебни планове и учебни програми.

Имайте предвид, че ако кандидатствате по четвъртия елемент, трябва да приложите новите учебни планове и програми. Ако искате да въведете нов предмет, помислете внимателно дали наистина има нужда от нов предмет или това което искате да направите може да бъде организирано като извънкласна дейност.

 1. Пишете ясно и разбираемо. Използването на сложен език не означава иновативност на предложението, а вероятността да използвате неподходящи и неразбираеми изрази е голяма. След като приключите, помолете някой от колегите си, който не е ангажиран с иновацията, да прочете проекта. Ако той го е разбрал – и останалите ще го разберат.

И най-вече: въвеждането на иновации е отборна игра. Съберете добър екип, включете родители и ученици и със сигурност ще разработите страхотен проект!

Успех!

Илюстрации: pixabay.com