Интеркултурното образование като средство за намаляване на отпадането на ромските деца от училище

Силвия Атанасова, Семра Чаушева, ОУ ” П. Р. Славейков”, с. Изгрев

Кожата ни е с по-тъмен цвят,

но мисля аз, че си приличаме.

Всички хора сме на този свят-

нека да се обичаме!

България – една е тя за нас

не сменяме я за чужбина.

Тук живеем и Исмет, и Атанас

Обичаме си нашата Родина.

През последните две години участваме в програмата за намаляване на ромските ученици от училище на център „Амалипе”, финансирана от фондация „Америка за България”, като пилотно училище, реализирайки съвместни инициативи с базовото СОУ „Ц. Б. Церковски” с. Никола Козлево.

Създадохме група от активни родители за подпомагане на културните изяви на децата.

През последните две години постигнахме:

  1. Редовно посещение на учебните занятия;
  2. Няма отпаднали, подлежащи на обучение;
  3. По- отговорно отношение на някои родители към учебния процес;
  4. 80% от завършилите основно образование продължават средното си образование;

Всеки може да се наслади на природните красоти, както и на безгрижните деца от село Изгрев, на които имаме удоволствието да преподаваме. Село Изгрев се намира в Североизточна България на 43 км. от град Шумен. Преведено от турски език “Aydogdu”- означава „Луната изгря”. Просветното дело в село Изгрев датира от 1927 г., когато са съществували две училища – българско и турско. По-късно през 1957 – 1958 г. двете училища се обединяват и започва да функционира само едно българско училище. Селото е общински център с многобройно смесено население. Училището е разполагало с две сгради и пансион. Когато е започнал строежът на новата сграда на училището, голяма част от турското население се изселва. Сградата е завършена през 1967 г. наполовина от планираната.

През настоящата учебна година ОУ „П. Р. Славейков” обучава 100 ученици, живеещи в селото. 88% от тях са от ромски произход и се обучават в паралелки от I до VIII клас, от които VII – VIII клас е слят. В училището ромчетата не изучават майчиния си език. Училището ни е малко, но уютно. Разполагаме с кът на етносите, компютърен кабинет, библиотечен фонд.

От 2011/2012 година в нашето училище работи успешно група по СИП „Фолклор на етносите” с един час седмично през първия учебен срок и два часа през втория, а през 2012/2013 година групите се трансформираха в два клуба: „Етнография” и „Етнокултуристика” – в начален и в прогимназиален етап. Обучават се предимно деца от ромски произход. Събираме автентичен фолклор, проучваме местната родова история, етимология на имената, изучаваме празници обичаи и традиции.

Голяма част от дейността на децата е съсредоточена в участието им в училищни тържества, след което се представят презентации пред ученици и родители.

През 2011/2012 учебна година отделихме подобаващо внимание на участието на изучаващите СИП „Фолклор на етносите” ученици, като ги включихме в патронния празник на училището с екзотично етноревю, което провокира и по-големите ученици да участват в него. Наши гости бяха ученици и учители от СОУ „Ц. Б. Церковски”, с. Никола Козлево, както и представители от център „Амалипе”. В една от класните стаи оформихме кът на етносите, където освен учениците, участие взеха учители и родители. Отбелязахме и международния ден на ромите 8-ми април в една от ромските къщи, където учениците представиха сватбения ритуал „Къна геджеси”, изпълниха няколко ромски песни. След представянето гостоприемните домакини почерпиха гостите и участниците с традиционни ястия.

Работата на родителите е от съществено значение. Със съдействието на Родителския клуб, бяха предотвратени много агресивни прояви на ученици в неравностойно положение, живеещи без родители или с един родител.

Празниците са много важни за ромите, затова им отделяме повече внимание. Разгледахме и опознахме празниците на етносите, живеещи в България. Няколко часа отделихме на ромските празници, дори посветихме една от изявите на Василица. Представихме посрещането на Банго Васил, като драматизация, поднесена по атрактивен начин, в стихотворна форма.

Друг битов празник, на който посветихме изява, беше Гергьовден. Учениците разказаха легенди за Свети Георги Победоносец, как и роми и християни празнуват празника.

Нашите ученици показаха познания за ромските традиции и модел на етническа толерантност, благодарение на изключителната методическа и консултантска помощ, която нашите приятели от ЦМЕДТ „Амалипе” оказват на нас – учителите, при участията ни в обучения и семинари, свързани с работата в мултиетническа среда и образователната интеграция.

Голямо предизвикателство за нас е участието в ромския фолклорен фестивал „Отворено сърце”, гр. Велико Търново, където изпълнихме два индийски танца и ромска песен.

През лятото на 2012 година благодарение на базовото училище СОУ „Ц. Б. Церковски”, с Никола Козлево, със съдействието на ЦМЕДТ „Амалипе” организирахме тридневна почивка в комплекс „Златни пясъци” за най-добре представилите се ученици на ромския фестивал.

Акценти в работата на учителите:

  • Привличане и задържане на ромските ученици в училище;
  • Обобщено опознаване на традициите на ромите и на другите етноси;
  • Създаване на модели за възпитаване на етническа толерантност и приятелство между децата;
  •  Овладяване на интерактивни техники от учителите, преподаващи „Фолклор на етносите”;

Запознахме се с методите на интерактивен образователен модел, приложими в нашата работа, като акцентираме на учебните дейности, при които учениците са активно ангажирани, а учителят е не само източник на знания, но и ръководител и съизследовател, който поощрява учениците. Задават се основно открити въпроси и се води диалог.

Това е един от проектите, по който всички от екипа ни работят с много ентусиазъм. Причината са основните цели, поставени от ръководителите на Център Амалипе, които точно съответстват на нуждите на етническата общност. С желание ще продължим съвместната си работа.

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА:

Колев Д. и др., „Истории край огнището”, АСТАРТА Пловдив, 2012 г.

Статията е поместена в сборник “Интеркултурното образование като средство за намаляване отпадането на ромските деца от училище”, Национална научно-практическа конференция, Том II. Велико Търново, 2014