Ирена Михайлова, образователен медиатор-координатор

Уважаеми читатели,

Център Амалипе бе една от първите организции, които прилагаха пилотния модел за общностен модератор в последствие образователен медиатор. В процеса на работа стана много ясно, колко голяма е необходимостта от бързото включване на образователните медиатори в учителските екипи на училища, в които има голям процент ученици от етнически малцинства в България. Ето защо през 2021г. център Амалипе започна серия от онлайн срещи и обучения за образователни медиатори, за да повиши техния капацитет в работата си сред общността. От март 2021г. до август 2021г. в онлайн срещите и обучения, организирани от Център Амалипе се включиха общо 225 образователни медиатори и социални работници от цялата страна.

В рамките на няколко седмици ще имате удоволствието да се запознаете с образователни медиатори, които Център Амалипе избра да бъдат медиатори-координатори. Тяхната роля ще бъде да координират и подпомагат лица, които правят своите първи стъпки в професията образователен медиатор. Чрез това ще се опитаме да популяризираме работата и дейностите на образователните медиатори.

Днес ще ви запознаем със Ирена Михайлова!

Казвам се Ирена Илиянова Михайлова. Средното си образование съм завършила в гр. Стражица в СУ “Ангел Каралийчев”. Работя в Център за междуетнически диалог и толерантност “Амалипе”, като образователен мeдиатор от 2011г. За да се подпомогне процеса на развитие, трябва още много да се работи с общността. Уверена съм, че един ден в училище на улицата и в институцията, всички ще сме равни. Моята визия е в насока образование – ученика и родителя: да решавам проблеми, да мотивирам и информирам ученици и родители. Като медиатор отчитам, че ролята на семейството е голяма и трябва заедно да работим върху развиването и интеграцията на ромска общност. Аз вярвам, че да бъдеш образован е нещо хубаво и полезно. Отговорността на образователните медиатори е да бъде образовано всяко дете от ромска и не само от ромска общност. В своята работа се старая да работя за превенция на отпадането от училище и мотивацията на младежите да продължат своето образование. Старая се да имам съвременен подход при работата си на терен и комуникация, за да изградя и утвърдя доверие сред общността. Работата на образователните медиатори е от голямо значение за бъдещето на на всички ученици.

Медиаторите трябва да се превърнат в естествено и пълноправно допълнение на учителския екип. Те могат и трябва да работят наравно с учителите за устойчивото интегриране в образователната система на деца , които са застрашени от отпадане от училище.

 

Изготвил: Атанас Атанасов, координатор работа с родители.