В Рим се проведе учредителната среща по проект „Укрепване на капацитета на неправителствения сектор, работещ в областта на ромската общност и включване на ромски жени в работата на неправителствените организации“

Представители на Център “Амалипе” участваха в учредителна среща по проект „Укрепване на капацитета на неправителствения сектор, работещ в областта на ромската общност и включване на ромски жени в работата на неправителствените организации“ и е с продължителност 2 години. На събранието присъстваха всички партньори по проекта – неправителствени организации от страните Словения, Италия, Унгария и България.

В Рим, Италия партньорите научиха за работата на останалите организации и получиха възможност да се представят, като и да планират дейностите в рамките на проекта. В изпълнение на проекта ще се търсят препятствията, с които се сблъскват неактивните ромски жени, докато се опитват да станат активни, проблеми, с които се сблъскват активните ромски жени в работната среда, начини за подобряване на образователната среда и др. Ще се преразгледа обстойно как патриархалните възгледи влияят на активността на ромските момичета и жени, какво може да направи неправителственият сектор и други заинтересовани страни, за да подкрепят ромските жени в постигането на целите им, какъв е образът на успешно ромско момиче и др.

Център “Амалипе” е с 20-годишен опит, а нашият фокус винаги е била ромската жена.