Интеркултурно образование и намаляване на отпадането на ромски деца от училище

 

Образованието е област, в която Център „Амалипе” работи от
самото си създаване и приносът и не може да бъде оспорван.
Основната кауза на ЦМЕДТ „Амалипе” е да превърне училището
в място, където всяко дете може да намери себе си, място,
където всяко дете да повярва, че може да бъде отличник,
място, където да получи шанс да мечтае и да бъде човек!

За три години работа нещата почнаха да се случват…. по какъв начин и какво постигнахме, вижте  ТУК!