Работа на терен на Иванка Стоянова в град Козлодуй

На 11.10.2022г. образователният медиатор Иванка Стоянова към НУ “Васил Левски” гр. Козлодуй, част от мрежата на Център Амалипе “Всеки ученик ще бъде отличник”, заедно с учители проведе работа на терен по метода от врата на врата. Бяха обходени няколко семейства, на които децата не посещават училище редовно. Чрез тези посещения се цели да се получи информация от първо лице относно причината за отсъствията на учениците и как може да се помогне, ако е наложително. Много често медиаторите са  ролеви модел в кварталите и имено чрез тези срещи те мотивират учениците да продължат своето образование и да нямат провинения и отсъствия в училище. Родителите на учениците, които бяха посетени споделиха, че към момента на посещението имат извинителни бележки от личен лекар, които ще бъдат предоставени на класния ръководител.

Иванка Цветанова Стоянова е на 38 години, родена е и отраснала в град Козлодуй. Работи като образователен медиатор към в НУ “Васил Левски” гр. Козлодуй  вече 4 години.