Национална среща на ромските жени и момичета „Момичета с мечти – ние сме сила! Да живеем достойно!“ ще се проведе на 10-ти юни

На 10 юни 2023 г. – международния ден на ромската жена, от 10.00 до 13.00 ч., Център Амалипе събира във Велико Търново ромски жени и момичета на среща под надслов „Момичета с мечти – ние сме сила! Да живеем достойно!“ Срещата е трета поредна такава и се организира в рамките на проект RTransform: Ромските жени трансформират образователните системи в цяла Европа, чрез своята социална и политическа мобилизация“. В нея ще вземат участие жени и момичета от цялата страна, които активно работят в посока промяна положението на ромската жена. Това са предимно студентки, образователни медиатори, активни момичета и ромски жени работещи за подобряване на условията на живот и учене в ромска общност. Ще поговорим за историята на женското движение в ромска общност, как се е променяло то през различните политически периоди, какъв е образователният статус на ромските жени днес, които са проблемите, с които се сблъскваме вътре и вън от общността и различават ли се те от проблемите на жените като цяло, как се справяме с предизвикателствата и кои са нашите пътища към успеха. А успели ромски жени ще разкажат своите истории.

Очакваме в срещата да се включат и народни представители, представители на дипломатическия корпус и други гости, които да чуят „от първо лице“ предизвикателствата, пред които се сблъскват ромските жени и момичета, а от друга да помислят заедно за общи стратегии за преодоляване на стереотипите вън и вътре в общността. Домакин на срещата ще бъде Областна управа Велико Търново, в чиято Гербова зала ще се проведе събитието. Срещата ще открие инж. Георги Гугучков,  Областен Управител Велико Търново. В първия панел ще вземе участие Елена Чернева, заместник Омбудсман на България.

Начало на срещата: 10.00 часа. Програмата на срещата можете да намерите тук 

RTransform е проект, насочен към активното приобщаване на ромските жени и момичета в социалния живот и гарантирането на техните права. Проектът се фокусира върху насърчаване на равния достъп до качествено и приобщаващо образование, обучение и учене през целия живот за ромските жени. Проектът допринася за овластяване и подпомагане на ромската общност, като се фокусира върху образователната система, която е ключова област за постигане на тяхното социално включване и за подобряване на достъпа им до права.