Министърът на образованието за непосредствените и средносрочните задачи пред МОН и образователната система

До края на календарната година МОН ще закупи и предостави на училищата с ученици без устройства за ОРЕС 45 000 лаптопи и таблети, така че всеки ученик да бъде обезпечен с минималното в случай на ново обучение от разстояние. Това заяви министър Денков на среща с директорите на годишната среща на директорите от професионалната директорска общност за интеркултурно образование “Всеки ученик ще бъде отличник”. Срещата бе организирана от Център “Амалипе” на 22-24 юли в гр. Варна, като в нея взеха участие над 150 директори. Министър Денков представи също така краткострочните приоритети на МОН за началото на новата учебна година, както и средносрочни задачи пред Министерстовото и образователната система. 

“Ако трябва да отбележа проблем номер едно на образователната система, с който директорите трябва да се борят това е приобщаването на децата, задържането на децата в образователната система, тяхното включване и възможността те да получат качествено образование, в условията , в които се намират.”, каза министър Денков. Той посочи краткосрочните задачи, по които Министерстовото на образованието и науката работи понастоящем. 

Задача номер едно е стартирането на учебната година присъствено, с възможно най-голям брой ваксинирани учители. Приоритет на министерството е информираността относно ваксинирането и повишаването на броя ваксинирани учители. 

Също толкова важна задача е осигуряването на необходимите условия за участието на всички ученици в ОРЕС. За тази цел идентифицирахме, че към този момент са необходими около 45 000 устройства. МОН ще закупи и предостави на училищата този брой устройства до 15 октомври, най – късно до края на календарната година. Техниката ще бъде предоставена в тези училища, в които има ученици без такава. Тя ще бъде два вида – лаптопи с относително високи характеристики и таблети или хромбуци. 

МОН планира също така да насърчи провеждането на квалификация с учителите, които имат определени дефицити при провеждането на ОРЕС. 

Министър Денков говори и за средносрочните приоритети, които според него министерството тррябва да постигне през следващите 2-3 години. Той подчерта, че ще предостави вижданията си на следващия министър на образованието и се надява да има приемственост по отношение на тези приоритети: 

  1. Деполитизация на образователната система: Недопустимо е РУО и директори на училища да са ангажирани в партийно-политическа дейност, изпълнявайки служебните си задължения;
  2. Включване на компонент за качеството на образованието в сформирането на бюджета на училищата, под формата на надбавка: Министър Денков поясни подробно, че МОН има разработена пилотна система за оценка на качеството на образование. Тя е комплексна, почива на няколко основни индикатори и отчита степента на образованието на родителите, факторите на средата и нейното влияние върху децата. Създадена е специална математическа формула, която отразява принадената стойност на качеството за всяко училище в образователното развитие на учениците. Училищата, които обучават деца от семейства с ниско образование, проблеми с българския език и други неблагоприятни фактори, не бива да се притесняват, че ще бъдат в по – неблагоприятно положение. Напротив, добавената стойност, която те дават на всяко дете, ще бъде отчетена. 

Въвеждането на такава система може да се случи за продължителен период в рамките на 6 до 12 месеца. Това ще е решение на новото ръководство на МОН.

3. Дигитализация: тя трябва да бъде разбирана извън осигуряването на устройства и интернет. Дигитализацията включва това, но също и провеждането на персонализирани обучения за учениците. Как ще бъдат подсигурени?
– Вариант 1: подсигуряване на повече учители в по големите паралелки, за да може един учител да работи с максимум 10 деца
– Вариант 2: въвеждане на изкуствен интелект, който да подпомага работата на учителя по отношение на идентификацията на потребностите на всяко дете и подбора на материали за индивидуална работа.

4. Много е важно да се активизира механизма за обхват. През изминалата година той се „счупи“. При предходните години полицаи, социални работници и други специалисти участваха заедно с учителите в издирването и връщането на липсващите ученици. След пандемията педагозите и образователните медиатори бяха оставени сами в това усилие. Трябва заедно да потърсим отговори на въпросите и да чуем гледната точка на общността.

5. Квалификацията на учителите трябва да се повиши, за да могат да извадят децата на друго технологично ниво – прилагайки съвременни методи на обучение и приложение на STEM центровете. 

6. Намаляване на професионалното прегаряне и стреса, чрез въвеждане на специалисти, които да подпомогнат работата на учителите. 

Министър Денков благодари за работата на училищата от мрежата “Всеки ученик ще бъде отличник” и на Център “Амалипе”. Той подчерта, че взаимодействието на училищата в мрежи и партньорството с неправителствени организации, които реално работят на терен, е предпоставка за по – успешната работа на всички. 

Директорите имаха възможност да задават множество въпроси чрез системата Menti.com

Отговаряйки на въпроса за това как ще започне новата учебна година и дали ще се състои присъствено или онлайн, проф. Денков подчерта, че относно присъствието/неприсъствието в класните стаи. “Никой не може да каже нито да предскаже какво ще се случи. Предвид ситуацията в света и Европа не е изключено преминаване на всички към ОРЕС. Позицията на МОН е, че трябва да осигурим максимално дълго присъствие на учениците в училище…. Предвиждаме присъствено начало на учебната година, но се подготвяме и за неприсъствено.”

Министърът категорично не подкрепя отпадане на НВО за 4 и 10 клас. Провеждането на външно оценяване е много важно за измерването на качеството на образование в самото училище. “Възможно е да се обсъди възможността за промяна във формата на самия начин на провеждане, с оглед минимизиране на стреса и то да бъде максимално щадящо за децата.”

Повече информация за националната среща на професионалната директорска общност очаквайте скоро на amalipe.bg

С подкрепата на:

Тръст за социална алтернатива (ТСА) е неправителствена организация, чиято мисия е да се прекъсне порочния кръг на бедността чрез насърчаване на възможности, които помагат на най-непривилегированите граждани на България да постигнат образователен и икономически успех. ТСА подкрепя програми, които със своите почтеност, потенциал за разрастване и прозрачност спомагат за подобряване благосъстоянието на най-бедните хора в България, със специален фокус върху  ромите.