„Политиците в България станаха изключително нагли вече“: Кр. Каракачанов беше осъден за дискриминация за антиромските си изявления

В своето решение от 09.06.2021 Върховният административен съд на Република България постанови, че Вицепремиерът и министър на отбраната в предходното правителство Красимир Каракачанов е извършил дискриминация с антиромските си изявление от 8 януари 2019 г. в пловдивското село Войводиново. Това става ясно от решение на Върховния административен съд (ВАС). Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. 

Казусът възникна след инцидент между двама мъже от ромски произход от с. Войводиново и професионален войник, родом от същото село. Двамата мъже бяха идентифицирани, а в последствие и осъдени, но последиците от случилото се засегнаха цялата ромска общност в селото и в цялата страна. Тогава Каракачанов заяви пред медии: „Циганите в България станаха изключително нагли вече“.

Много други роми, несъпричастни към престъплението, бяха подложени на публични и масови заплахи, охулване и в крайна сметка бяха прогонени от селото. Формалната причина за това беше, че къщите им са незаконни. Тогава, посред зима, на улицата останаха няколко десетки семейства, включващи малки деца, стари хора и хора с увреждания. 17 деца трябваше да напуснат местното училище и на практика да отпаднат, тъй като това се случи месец преди края на учебния срок и по закон нямаше как да бъдат записани в друго училище.  Изгонването беше определено от Българския хелзинкски комитет като колективно наказание, основано на етнически признак. В свое писмо до министъра на отбраната Център Амалипе осъди изказването на Кр.Каракачанов и отказа поканата да изпрати ромски деца, които да честитят празника Василица в Министерството на отбраната. Много други ромски и правозащитни организации реагираха остро на изказването на Каракачанов, а Българският хелзински комитет и ромският активист Ачо Йорданов отправиха иск към Комисията за защита от дискриминация. 

След изказването си от Войводиново, Каракачанов предложи Министерският съвет да одобри Концепция за промени в политиките за интеграция на циганския (ромския) етнос, добила популярност като Концепция за борба с циганизацията. Документът нарушаваше основни конституционни разпоредби и влизаше в пълен контраст с ключови принципи за защита на човешките права. Въпреки многобройните опити на вицепремиера Каракачанов документът да бъде гласуван в Министерски съвет, той бе отклонен за разглеждане. Въпреки това антиромската тема се превърна в една от ключовите за предизборната кампания на ВМРО на изборите за Европейски парламент. Последното бе един от факторите, които доведоха до ръст в подкрепата за тази партия.

След като Комисията за защита от дискриминация не сметна изказването на Каракачанов от Войводиново за дискриминационно, както и Административният съд в София, Българският хелзински комитет отнесоха делото към Върховния административен съд.

С решението си ВАС отменя произнасянията на Комисията за защита от дискриминация (КЗД) и Административен съд – София-град, с които не се установява изказването на Каракачанов да осъществява дискриминация.

Делото се връща на КЗД за ново произнасяне по преписката и евентуално налагане на санкция на нарушителя Каракачанов.

Отвъд изказването и решението

Моралните категории, включително категорията „нагли“ се отнася до индивидуалната личност, а не до цяла група. Да се поставя цяла общност под определена морална категория, е признак не само  на съмнителни ценностни устои, но и на целенасочени дискриминационни нагласи, внушения и действия. Изказването на Кр. Каракачанов от Войводиново определено е дискриминационно и дори расистко. Със сигурност то е невярно и не се отнася за голямата част от ромите. Както бе посочил доц. Алексей Пампоров веднага след изказването, със същият успех, то може да бъде отнесено към българските политици – то ще бъде в сила за някои политици, но не бива да го използваме за цялата група.

Индикативна е и реакцията на бившия вицепремиер след оповестяване на решението. Той заяви, че ще плати глобата, но ще продължи със същото поведение … дано по-голямата част от българските граждани, включително политиците, имат по-голямо уважение и не толкова „нагло“ поведение към решението на съдебната власт и към това, че България е правова държава.

 

Решението на Върховния административен съд Включва много добра обосновка, която може и следва да бъде използвана от другите съдилища и в Комисията за защита от дискриминация: 

По своето естество, процесното изказване на Красимир Каракачанов, цитирано дословно по-горе, в което се съдържат негативни коментари спрямо ромите като цяло, надхвърля допустимото в случая отрицателно отношение към коментираните прояви на тежки престъпления от съответните лица и излиза от контекста на обсъждания конкретен инцидент, по повод на който е направено изявлението на министъра от с. Войводино. Оспореното като дискриминационно изказване не изразява критичната гледна точна на неговия автор единствено по отношение на извършителите на въпросните тежки престъпления. Използваните изразни средства носят ясното и недвусмислено послание, че негативните характеристики, относими към точно определени лица, за които е установено, че са извършители на престъпления, се приписват на цялата ромска общност посредством използвания похват на обобщаването. Без съмнение изрази като: „… циганите в България станаха изключително нагли вече. Преди няколко години набиха полицай, преди два дни бият военен… търпимостта на българското общество се изчерпва“ не могат да бъдат тълкувани по друг начин освен като стигматизиращи и представящи цялото ромско население в страната под знака на негативната, осъдителна оценка, дадена по повод извършването на конкретно престъпно деяние от едно или повече лица, представители на ромския етнос. Независимо какви са били намеренията и подбудите, мотивирали изказването на касационния ответник, дали същият е искал да насочи критиката и неодобрението си единствено и само към извършителите на конкретните престъпления или не, факт е, че използваните от него изрази (словесно изразено нежелано поведение по смисъла на § 1, т. 1 ДР на ЗЗДискр.) говорят за ромското етническо малцинство в неговата цялост, назовано с общото наименование „циганите в България“. По този начин се създава внушението и се отправя посланието, че описаните негативни свойства се отнасят до всеки един от представителите на тази общност. Подобно обобщаване на личностите на всеки, който се самоопределя като ром и стереотипизиране на образа на ромите като „нагли“ членове на обществото, спрямо които търпимостта на българите „се изчерпва“, без съмнение може да накърни и накърнява достойнството на представителите на етническата група, като същевременно допринася за създаването на трайно негативни, потенциално враждебни и конфликтогенни нагласи, насажда отношение на недоверие и нетърпимост в обществото спрямо всеки представител на ромския етнос.

Вижте още 

Писмо до министъра на отбраната

Казармена интеграция

Анализ на ромската концепция на вицепремиера Каракачанов                                            

Писмо относно ромската концепция на Каракачанов 

Илюстрация: pixabay.com