Регистрирай се за VIII Национална педагогическа конференция „Дистанционно обучение в мултикултурна среда”

Уважаеми колеги,

През последните няколко месеца всички бяхме изправени пред предизвикателства, които промениха изцяло и необратимо образователната система. Всички училища трябваше да организират дистанционно провеждане на учебния процес в условията на пандемия и извънредно положение. Новата учебна година поставя още повече въпросителни. Особено предизвикателство в това отношение е работата в мултикултурна среда. За голяма част от училищата, които работят в такава, предизвикателствата, пред които ни изправи пандемията от COVID 19 се оказаха катализатор за случването на иновативен учебен процес.

За да обобщим научените уроци, да обсъдим и споделим трудностите и предизвикателствата и да предложим практически решения, с които да започнем новата учебна година, имаме удоволствието да Ви поканим на VIII Национална педагогическа конференция „Дистанционно обучение в мултикултурна среда”. Тя се организира от ЦМЕДТ „Амалипе” и Департамента за продължаващо образование и квалификация на педагогически специалисти (ДЕПОКПС) към Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“ с подкрепата на Тръст за социална алтернатива.

Дата: 30 юли 2020 (четвъртък)
Начален час: 11:00 
Място: Онлайн платформата Zoom (https://zoom.us/) *

 ПРОГРАМА НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

Всяка от сесиите изисква отделна регистрация

11:00 – 12:30 – Официално откриване. Пленарна сесия: Дистанционното обучение в мултикултурна среда – предизвикателства и възможности.

Панелисти:

o   Красимир Вълчев, Министър на образованието и науката

o   Доц.д-р Димитър Симеонов, Зам.-Ректор на Великотърновски университет „Св.Св.Кирил и Методий“

o   Деян Колев. Как училищата с концентрация на уязвими групи въведоха дистанционно обучение в условията на пандемия

o   Боян Захариев. Дистанционното обучение: възможности пред бъдещото образование

o   Галина Тимова. Активизиране на родителите по време на дистанционно обучение

o   Анатоли Георгиев. Практики за активизиране на учениците по време на дистанционно обучение

o   Доц. Стоянка Лазарова, Директор на Център за дистанционно обучение при ВТУ, Доц.д-р Петя Събева, Директор на ДЕПОКПС към ВТУ „Св.Св.Кирил и Методий“. Дистанционно, дигитално обучение и обучение от разстояние в електронна среда: терминологичен лабиринт или изгубени в превода

За участие в Пленарната сесия можете да се регистрирате тук (участието става само с предварителна регистрация) – https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_8odJ0QUBQym45jVPS3lI3g

След регистрирането ще получите потвърдителен имейл с информация как да се включите в уебинара

 

12.50      – 14.20. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДОБРИ ПРАКТИКИ (Паралелни сесии):

o   ГРУПА 1. Научени уроци, методи и техники за подкрепа на педагогически специалисти в дистанционното обучение; успешни решения за организиране и провеждане на учебния процес

В рамките на тази сесия ще бъдат представени добри практики за подкрепа на учители, директори в рамките на дистанционното обучение; нови педагогически методи и техники, за да се постигне интерактивен учебен процес, който да компенсира максимално дефицитите на обучението от разстояние и да изпозлва всички предимства на дигиталното образование. Организира се съвместно с Фондация „Заедно в час“

o   ГРУПА 2. Разбиваме стереотипи или потвърждаваме хипотези – Участието на ромските родители и на образователните медиатори 

В рамките на тази сесия ще бъдат педставени добри практики за участието на родители по време на дистанционното обучение, промени в мотивацията на родителите, участието на образователните медиатори и тяхната роля

o   ГРУПА 3. Предизвикателства и възможности пред детските градини

По време на дистанционното обучение детските градини останаха като че ли в сянка. Целта на тази сесия е да даде пространство на институциите, работещи с деца от 3 до 7 години, да представят своите успешни практки и предизвикателства

o   ГРУПА 4. Истории на успеха: промяната в учениците, която не очаквахме

Дистанционното обучение активизира и самите ученици или най-малкото предложи възможности, те да бъдат активно включени в организирането на учебния процес. Как те се включиха, как използваха учениците наставници и групови лидери, как училищата успяха да запазят активни училищни общности по време на дистанционно обучение.

 

14.30 – 16.00. СТРАТЕГИИ ЗА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА

В рамките на тази сесия участниците ще обсъдят предложения за организиране на учебния процес през новата учебна година в условията на възможност за обучение от разстояние в електронна среда, необходимостта от нормативни промени и систематизиране и мултиплициране на добрите практики, генерирани по време на дистанционното обучение март – юни 2020 (работа по групи)

Теми за дискусия

  • Организиране на работата на образователните медиатори; как ОМ могат да подпомогнат дигиталното образование; какво е портфолиото на образователния медиатор, систематизиране на работата му, необходимост от нормативни промени; необходимост от квалификация и подкрепа
  • Подкрепа за педагогическата общносткак педагогическата общност може максимално да използва наличния си ресурс и да генерира добавена стойност от него; нормативни промени
  • Как училищата в малките населени места и училищата, работещи с ученици от уязвими групи, могат да работят в условията на обучение от разстояние
  • Професионалното образование в условията на обучение от разстояние

За участие в отделните групи, моля, регистрирайте се  тук

Регистрация за Сесия 2 и Сесия 3

След регистрирането ще получите потвърдителен имейл с допълнителна информация как да се включите в групите. Разпределението за Сесия 3 ще е на случаен принцип

 

Мястото в групите е ограничено и при запълване на капацитета, участниците ще бъдат прехвърляни в други групи, в които има повече свободни места. Всички материали ще бъдат качени онлайн и ще бъдат достъпни след конференцията

 

ОЧАКВАМЕ ВИ!

Екипът на Център Амалипе

За допълнителна информация и помощ при регистрацията в зуум:

Галина Дечева, amalipe.vt@gmail.com, 0884-912-507