Център Амалипе обявява ученически конкурс на тема ‘Имам една мечта – да учим и живеем заедно’

“Поотделно ние сме една капка. Заедно сме океан.”– Рюносуке Саторо

Център Амалипе обявява ученически конкурс на тема ‘Имам една мечта – да учим и живеем заедно’

Дискриминацията и езикът на омразата, които за съжаление се наблюдават както онлайн от анонимни потребители, така и офлайн – на живо от известни хора и властимащите, разделят и разрушават мостове. А в тези трудни времена е важно да бъдем обединени.

Децата винаги са показвали на големите, че са много по-мъдри. Ученици в цялата страна непрекъснато създават благотворителни кампании, помагат на нуждаещи се и заедно правят света по-добър. През последните две години ученици наставници помагаха на съученици със затруднения в ученето, породени от дистанционното обучение. Младежите всеки ден ни доказват, че ЗАЕДНО правят малки чудеса и големи промени.

Именно затова се обръщаме към вас, скъпи ученици, защото вашите послания ще бъдат най-истински и искрени. А ние от Център „Амалипе“  ше ви помогнем да бъдете “чути” от малки и големи:

 1. Вашите послания ще стигнат до над 290 училища от мрежата „Всеки ученик ще бъде отличник“ и извън нея;
 2. Вашите послания ще достигнат до хората, от които зависят политиките в България. Нещо повече, ще ви срещнем с тези хора, за да можете лице в лице да обсъдите как точно би могла да се случи промяната и откъде трябва да започне тя;
 3. Да създадете мрежа за подкрепа помежду си, която да дава надежда и помощ на тези, които имат нужда.

 

Регламент на конкурса:

Тема и цел на конкурса:

Темата на конкурса е „Имам една мечта – да учим и живеем заедно“ и продуктите, с които учениците кандидатстват, трябва да покриват темите за езика на омразата, дискриминацията, агресията и разделението сред младите и как да бъдат преодолени.

Целта на конкурса е да провокира младите хора да създадат послания, насочени към борба с езика на омразата, дискриминацията, агресията сред младите. Да разсъждават върху това как учениците могат да бъдат обединени – да учат и живеят заедно без да се делят по различни признаци. Тези послания трябва да бъдат достъпни, разбираеми и провокиращи техните връстници. В рамките на конкурса младежите могат да работят с изображения, видео или думи. Те могат да заснемат посланията си, истории, интервюта или хипотетични сценарии. Също така могат да представят своето виждане по зададената тема под формата на есе. Всички изготвени продукти трябва да бъдат оригинали.

Участници:

В конкурса могат да участват ученици (момичета и момчета) от първи до дванадесети клас от всички училища в България, както и от български училища в чужбина.

Отличените участници ще се включат в инциативата на Център Амалипе „Президент/ Посланик/ Министър за един ден“ през април 2022 г. и ще имат възможност в рамките на един ден да заемат едни от най-високите постове и дипломатически мисии в държавата.

Направления

Участниците могат да избират следните области, като могат да подадат кандидатури и в трите направления:

1. РАЗДЕЛ ЕСЕ  – до 5000 знака, word формат.

Задължителни реквизити на есето: заглави и подзаглавие; ясно изразена теза; представени аргументи за защита на тезата; правопис и пунктуация; графично оформление..

Всяко произведение да бъде придружено от декларация за авторство (Приложение № 1) и следната информация:  име на автора, възраст, пощенски адрес, телефон и е-mail за контакти, име на училището, име на преподавател /ако при създаването на творбата са правени консултации с такъв/. Както и декларация за лични данни (виж най-долу).

Възрастови групи:

 • от I до IV клас,
 • от V до VII клас,
 • от VIII до XII клас

2. РАЗДЕЛ ВИДЕОМАТЕРИАЛ: Кратък филм до 5 минути  – филмът може да бъде заснет с професионална камера, с телефон или с друга снимачна техника.

Задължителни реквизити на филма: заглавие и подзаглавие; надпис с името на участникът, който говори от екрана; при заснемане на филмът с телефон задължително е той да се държи хоризонтално, за да се използва целият екран (при заснемане с вертикален телефон се намалява екрана и той излиза с черни полета отстрани), поставени финални надписи с участниците и техническия екип по изработката на филма; озвучаване;

Забележка: по преценка на участниците могат да бъдат поставени субтитри, което ще бъде реверанс към тези, които имат намален или увреден слух; помощ от учители е допустима единствено при монтиране на кадрите или като консултанти по технически въпроси.

Всяко произведение трябва да бъде придружено от декларация за авторство (Приложение № 1) и следната информация:  име на автора, възраст, пощенски адрес, телефон и е-mail за контакти, име на училището, име на преподавател /ако при създаването на творбата са правени консултации с такъв/. Както и декларация за лични данни (виж най-долу).

Възрастови групи:

 • от I до IV клас,
 • от V до VII клас,
 • от VIIдо XII клас

3. РАЗДЕЛ ГРАФИЧНО ИЗОБРАЖЕНИЕ (Снимка, колаж, gif) – Снимките трябва да бъдат запазени във формат jpg 300 DPI – препоръчителен размер 1300 x 867 px . Максимален размер на файла- 3MB.

Всяко произведение да бъде придружено от декларация за авторство (Приложение № 1) и следната информация: име на автора, възраст, пощенски адрес, телефон и е-mail за контакти, име на училището, име на преподавател /ако при създаването на творбата са правени консултации с такъв/. Както и декларация за лични данни (виж най-долу).

Възрастови групи:

 • от I до IV клас,
 • от V до VII клас,
 • от VIIдо XII клас

Продуктите не трябва да съдържат незаконно, заплашително, фалшиво, подвеждащо, клеветническо, вулгарно, нецензурно, скандално, възбуждащо, порнографско или осквернително съдържание и не трябва да съдържат никакви материали, които биха могли да съставляват или насърчават поведение, което да бъде считано за престъпление, да поражда гражданска отговорност или по друг начин да нарушава закона.

Продуктите не трябва да нарушават авторските права, търговските марки, договорните права или други права на интелектуална собственост на което и да е трето лице или юридическо лице или да нарушават правата на личен живот или публичност и не могат да включват:

 • Търговски марки, притежавани от трети страни
 • Защитени с авторски права материали, притежавани от трети лица (включително филмов диалог или музикални композиции)
 • имена, външен вид, гласове или други характеристики, идентифициращи известни личности или други обществени фигури, живи или мъртви.

Изключването от конкурса може да бъде направено в случай на продукти, които не се считат за имащи отношение към предмета на КОНКУРСА и / или в случай на нередности, открити в резултат на своевременна проверка.

Краен срок за изпращане на материалите – 13.03.2022година  (важи пощенското клеймо)

на адрес: гр. Велико Търново 5000, ул. Марно поле 23, ет.4, офис 5, пк.113

или на имейл: konkurs@amalipe.com

Кандидатите приемат условието техните творби да бъдат използвани и отпечатвани в сборник и споделяни в оналйн пространството. Конкурсните творби не подлежат на връщане и организаторите си запазват правото да ги публикуват и репродуцират с цел популяризиране и презентиране на инициативата. Конкурсни творби, които не отговарят на посочените в регламента изисквания, няма да се журират. Компетентно жури ще определи наградените участници.

За допълнителна информация и възникнали въпроси около участието в конкурса, моля пишете на имейл konkurs@amalipe.com, или на телефон: 0884 857578 – Деница Иванова

0884 858655 – Пламена Петрова

Приложение №1

Декларация за лица над 18 г.

Декларация от родител/ настойник за лица под 18 г.

 

Успех на всички участници и бъдете иновативни, креативни и смели!

Екипът на ЦМЕДТ „Амалипе”

————————————————————-

Националният ученически конкурс се реализира от Център Амалипе за десета поредна година. Той е насочен към ученици от всички училища, от 1 до 12 клас и се реализира в три категории: есе, видео и графично изображение. Всяка година конкурсът има различна тема, но тя винаги е такава, която е насочена към даден социален проблем, който касае и вълнува младите хора: образованието в смесени училища, дискриминацията, ранните бракове, възможността за реализация на младежите от малките населени места и от уязвими общности и др.

Целта на конкурса е да провокира младите хора да създадат послания, насочени към борба с езика на омразата, дискриминацията, агресията сред младите. Да разсъждават върху това как учениците могат да бъдат обединени – да учат и живеят заедно без да се делят по различни признаци. Дискриминацията и езикът на омразата, които за съжаление се наблюдават както онлайн от анонимни потребители, така и офлайн – на живо от известни хора и властимащите, разделят и разрушават мостове. А в тези трудни времена е важно да бъдем обединени. Децата винаги са показвали на големите, че са много по-мъдри. Ученици в цялата страна непрекъснато създават благотворителни кампании, помагат на нуждаещи се и заедно правят света по-добър. Целта на конкурса е да им даде трибуна и тези послания да стигнат до повече хора: техни връстници, по-малки или по-големи …