Кръгла маса “Отново заедно” с международно участие се проведе в ПГХХТ Пазарджик

На 25.03.2022 година в Професионална гимназия по химични и хранителни технологии гр.Пазарджик – училище, част от мрежата “Всеки ученик ще бъде отличник”(създадена в рамките на програма “Всеки ученик ще бъде отличник”, финансирана от Тръст за социална алтернатива) се проведе кръгла маса на тема „Отново заедно“, на която участваха и представители на Център Амалипе. Събитието целеше изграждане на модели в професионалното образование за преодоляване последствията от пандемията, с която се установи застой в развитието на образованието като цяло.
В присъствието на областния управител Иван Васев и началника на РУО – Пазарджик Дора Дулчева, представители на висшите учебни заведения ХТМУ–София и УХТ-Пловдив, Центъра за приобщаващо образование-Пазарджик, работодатели от БИОВЕТ АД, Ди Ес Смит АД, МОНДИ ЕАД, Ви Пи Брандс Интернешънал АД, ДАНЕЛИ ООД, неправителствени организации – ЦМЕДТ АМАЛИПЕ, Фонд ИГА и представители от партньорското училище от гр. Ниш, Р. Сърбия, на фона на преживяната пандемия, обсъдиха предизвикателствата пред професионалното образование през призмата на ПГХХТ.

Събитието започна с представянето на „Прехрамбено хемиска школа“, гр. Ниш, от Таня Микич Николич – директор, и рефлексията от двуседмичното им пребиване

Деница Иванова, Амалипе и Тодор Джамбов

по програма Еазъм+ в Пазарджик и ПГХХТ. Силни емоции в присъстващите създадоха сръбските ученици чрез представянето на български стихове на български език, сред които бе и „Една българска роза“.

В два поредни панела бяха представени добри практики и визия за развитие на „училището“ с акценти „дуалното обучение“ и приобщаващо образование. В дискусията се включиха представители на всички заинтересовани страни. Отчетени бяха постиженията чрез партньорството с „бизнеса“ и бяха начертани планове за действие с помощта на висшите учебни заведения. Бе достигнато да извода, че с подкрепата на НПО и Регионалния център за приобщаващо образование, добрите практики в приобщаващото образование гарантират стабилна основа за развитието на професионалното образование като цяло в ПГХХТ. Специално внимание бе обърнато и на работата на училището с Център Амалипе по отношение на борбата с ранните бракове, развитието на лидерските качества на учениците и работата с родителите.
Панелисти на събитието бяха Недялка Стамболиева – ЗДУД, Албена Недкова – ЗДУД, инж. Ели Шопова – учител ПП и Кристина Христова – ресурсен учител.
Директорът на ПГХХТ Тодор Джамбов влезе в ролята на модератор и домакин на събитието.
„Да съберем разпиляното“ – беше апелът на г-н Джамбов.
Благодарим на ПГХХТ и г-н Джамбов за поканата и възможността да се потопим в техния пъстър свят! Екипът и учениците от ПГХХТ, както и г-н Тодор Джамбов участват и във всички дейности, организирани от Център Амалипе и спомагат със своите експертни знания за развитието на Мрежата “Всеки ученик ще бъде отличник”.

Тръст за социална алтернатива (ТСА) е неправителствена организация, чиято мисия е да се прекъсне порочния кръг на бедността чрез насърчаване на възможности, които помагат на най-непривилегированите граждани на България да постигнат образователен и икономически успех. ТСА подкрепя програми, които със своите почтеност, потенциал за разрастване и прозрачност спомагат за подобряване благосъстоянието на най-бедните хора в България, със специален фокус върху  ромите.