Премина ежегодната Лидерска академия за ученици в мрежата на Център Амалипе

Академия на приятелства, усмивки и незабравими мигове. 4 дни, пълни с емоционални преживявания, дейности, нови знания и екипни дейности – така можем да обобщим 8-та Национална среща на представители на Ученически парламенти и учениците наставници – Лидерска академия „Училище по толерантност“. Лидерската академия се проведе в периода от 9-ти до 12-ти май 2022 г. в Хотел Естрея Палас, курортен комплекс „Св.св. Константин и Елена“. Събитието е част от дейностите по проект “Всеки ученик ще бъде отличник -3”, финансиран от Тръст за социална алтернатива.

В срещата се включиха над 100 участници от училища в цялата страна, които са част от мрежата на Център Амалипе. Присъстващите ученици бяха избрани от своите съученици за председатели на Ученически парламенти / Съвети или са активни ученици наставници. 

Целта на ежегодната Лидерската академия е учениците да повярват в себе си, да развием тяхните лидерски качества и умението им за работа в екип, като в същото време научат и повече за ромските традиции, култура и обичаи, за да развият по-толерантна среда в ежедневието си. За да постигнем това в пъстрата 4-дневна програма включихме темите: “Език на омразата”, “Ранни бракове”, “Приносът на ромите в световната история и култура”, “Планиране на кампании и доброволчество”, “Ромите в България”, “Екипност и лидерство” и “Ученически парламент и местна власт. Що е ученик наставник?”. А за финал добавихме и една много специална и интересна сесия – “Режисьори на истории”, в рамките на която се учиха как да създават видео съдържание и изработваха интерактивни видео уроци.

В първия ден на Академията учениците участваха и в Парламентарен контрол заедно с депутата от Комисията по образованието и науката Антония Димитрова, Лало Каменов, директор на ЦОИДУЕМ и Стела Калмукова, старши експерт по приобщаващо образование към Регионално управление па образованието, гр. Варна. Младежите зададоха своите въпроси, свързани с образованието, а експертите им отговаряха искрено и достъпно. Неслучайно тази част от събитието продължи по-дълго от планираното – за всички присъстващи – големи и малки, бе изключително интересно.

Интересни бяха и вечерите на Академията – те бяха тематични и позволиха на учениците да покажат своите артистични умения, както и да представят училищата и местата, от които са дошли.

В края на събитието припомнихме на учениците, че имат привилегията да са участници в Лидерската академия, но също така имат и отговорност. Когато се завърнат по училищата си, от тях очакваме да разкажат, да споделят и да мотивират съучениците си. Да бъдат добрия пример за своите приятели и да организират различни кампании, чрез които да подобрят средата си. Нямаме и съмнение, че ще го направят, защото за пореден път младежите ни показаха, че са по-мъдри, по-отворени към новото и различното и по-единни от възрастните. Въпреки че бяха от три етноса, от места от цялата страна, от села и градове, с различни житейски съдби – те бяха едно цяло. Съвсем естествено създадоха прекрасна, топла, спокойна и приятелска атмосфера, за което им благодарим!

“Никога не съм си представяла да се забавлявам и в същото време да научавам толкова много неща едновременно. Благодарение на академията създадох много нови, скъпи за мен приятелства, които ще продължат, дори и след като се разделим.” (анонимна обратна връзка от участник)

Вижте повече снимки тук и тук.

Тръст за социална алтернатива (ТСА) е неправителствена организация, чиято мисия е да се прекъсне порочния кръг на бедността чрез насърчаване на възможности, които помагат на най-непривилегированите граждани на България да постигнат образователен и икономически успех. ТСА подкрепя програми, които със своите почтеност, потенциал за разрастване и прозрачност спомагат за подобряване благосъстоянието на най-бедните хора в България, със специален фокус върху  ромите.