Център Амалипе събра близо 200 младежи в Интеркултурната Академия за развиване на гражданско участие и толерантност

, В периода от 16-ти до 19-ти ноември 2023 г., Център „Амалипе“ проведе едно от най-вълнуващите си събития – „Интеркултурна академия за гражданско участие и толерантност“. На този уникален форум се събраха близо 200 представители на ученическите парламенти и ученически наставници от 7-ми до 12-ти клас, обединени от обща мисия – развиване на толерантното мислене и умения за активно гражданското участие.

Целта на събитието беше да предостави нови знания, умения и вдъхновение на младежите, които се обучават в училища, участващи в мрежата на Център Амалипе, създадена в рамките на програма „Всеки ученик ще бъде отличник“. Сред предизвикателствата, пред които са изправени младите хора днес, Център „Амалипе“ избра да фокусира вниманието си върху гражданското образование, толерантността и развитието на лидерските умения.

Събитието се проведе в Хотелски комплекс „Международен дом на учените Фредерик Жолио-Кюри“ в К.к. „Св.св. Константин и Елена“, започвайки на 16 ноември – Международния ден на толерантността. В четири дни, участниците бяха активно включени в образователни занимания, ориентирани към развитие на толерантно мислене, преодоляване на стереотипи и предразсъдъци. Младежите разглеждаха и теми като гражданско участие, правото на глас, борбата с расизма, дискриминацията и езика на омразата. Възможността за обучение и дискусии създаде почва за развитие на интерес и знание по въпроси, свързани с важни демократични принципи.

Програмата беше структурирана по дни и сесии, предоставяйки на учениците активен опит и практически умения. От официалното откриване до игрите и предизвикателствата, участниците бяха стимулирани не само да усвоят информация, но и да я приложат в практически сценарии. Всяка сесия беше подготвена от опитни фасилитатори и експерти в съответната област.

Специален гост на откриването беше Началникът на РУО Варна д-р Ирена Недева, която поздрави участниците и им пожела да бъдат вдъхновени и амбицирани да преследват мечтите си. Тя благодари на организаторите за усилията им да помогнат на младите лидери да бъдат по-сигурни в себе си, по-мотивирани и с достатъчно нови знания, които да ги подготвят за предизвикателствата пред тях. Много вълнуващ момент от първия ден беше и живата връзка от САЩ със студента Златин Иванов, който им разказа за своя път от Нови Пазар до Ню Джърси. От ученическия парламент в Нови Пазар до вицепрезидент на Студентското правителство в Ню Джърси. Мечтите се сбъдват, когато го искаш достатъчно силно! – това беше посланието му към учениците. Денят на толерантността завърши с интерактивни игри по групи за различните класове, които на края се обединиха под мотото “Да бъдем толерантни!”.

През следващите дни младежите, както и възрастните, преминаха през много активни и динамични сесии.

Сесия „Любовта не е гадно нещо – превенция на ранни бракове“ премина чрез различни дейности, които да заинтересоват, да докоснат и разчувстват учениците. На всички им беше интересно и имаше 100 процентова активност. Силвия Станчева, която е посланик на България на включващото образование по проект  INSCHOOL към Съвета на Европа, представи своята лична история, както и мотивира ромските ученици да не се срамуват от произхода си, да не се подценяват и да се откажат заради мястото на което са родени, а да си поставят цели и всеки ден да работят упорито, за да ги постигнат. Акцентира върху това, че пътя е единствено и само през доброто образование и разказа на децата, че не е страшно да учиш в училище, където няма или има малко ромски деца. Учениците – от малки до големи пресъздаваха роли, съпреживяваха, чувстваха гама от емоции. Въздействието на сесията беше много силно. Посланик Силвия Станчева акцентира и върху прекратяването на ранните бракове. Младежите осъзнаха много бързо идеята, че на този етап образованието е най-важното нещо в живота им. Че създаването на семейство не трябва да изпреварва дипломирането и започването на професионална кариера. Че истинската любов чака подходящото време и показва нежност, грижа и се доверява. Дискусиите бяха много оживени, с разкази за свои близки, които са преживели или преживяват нещо подобно, със съвети един към друг, с обещания за тях самите да не позволяват на тях да им се случи ранен брак. Младежите осъзнаха много бързо идеята, че на този етап образованието е най-важното нещо в живота им. Че създаването на семейство не трябва да изпреварва дипломирането и започването на професионална кариера. Че истинската любов чака подходящото време и показва нежност, грижа и се доверява. Дискусиите бяха много оживени, с разкази за свои близки, които са преживели или преживяват нещо подобно, със съвети един към друг, с обещания за тях самите да не позволяват на тях да им се случи ранен брак, както и те самите да помагат на свои приятели, роднини и съученици, за да не постъпят към грешката ранен брак и отпадане от училище. Силно бе акцентирано и върху ролята на бащата (семейството като носител на старата и вредна традиция и мнението и натиска върху младите на затворената общност). Както и ролята на училището, като институция, на която младежите имат доверие и очакват да им помогне и да ги предпази. 

Придружителите също участваха. Всички влязоха в голяма дълбочина и извадиха множество проблеми – в семействата, в традициите, в некомпетентността на институциите. Отново имаше силни емоции и сълзи. Влязоха в обувките на момичетата и съпреживяха болките и разочарованията им. Също така имаше и надежда, те самите да са част от недопускането на ранни бракове. С готовност и те изписаха призива и се обърнаха към любимите ученици с „Рано ви е!“. Апел за внимателно вземане на решения, касаещи бъдещето на всички млади хора, отправиха участниците към всички свои близки и приятели, като създадоха надпис със свои лични вещи. Изписаха „Рано ни е“ като всеки даде нещо свое. Призивът бе създаден от портфейли, телефони, часовници, колани, скрънчита и др. Включиха се абсолютно всички. Направиха го бързо и бяха доволни, че са го създали. Всеки гледаше своята „частица“ и се радваше, че участва в този призив. Запомниха този апел и личното обещание най-вече с преживяната емоция.

С цел да могат в бъдеше младежите да организират граждански кампании, всички преминаха през сесия „Организиране на кампании“. По време на обучението се разигра вълнуващ експеримент, в който ученици от 7-ми до 12-ти клас използваха ябълката като източник на вдъхновение. От създаване на истории до формиране на кампании, децата показаха високо ниво на творчество и ангажираност.
Групата от 7-ми клас преживя вълнуващ процес, вдъхновен от емоциите на обикновена ябълка. Създадоха кампания за толерантност, използвайки видеосъобщения и креативни материали, за да събудят съзнанието в училището. От своя страна, 8-ми клас формулира креативни кампании, обсъждайки глобални теми като ранните бракове и важността на участие в изборите. Техните идеи и ангажираност вдъхновиха всички. В групите на 9,10,11 и 12 клас учениците създадоха “Лидерска Академия за Подкрепа на Образованието”. Презентираха кампании, събирайки средства за подкрепа на ученици, които се сблъскват със затруднения в образованието. Този иновативен подход не само подчерта важността на образованието, но и показа силата на обединената младежка общност.

По програма всички групи от ученици имаха сесия на тема “Избор на училищен парламент и училищен омбудсман“. Участниците влязоха в роля и проведоха импровизиран дебат за избор на училищен омбудсман, като двамата дебатиращи представяха и защитаваха своите тези и идеи, а всички други слушаха и обмисляха за кого да гласуват. След което преминаха към гласуване, съпроводено с много емоции. За финал учениците се разделиха на две групи – едната група имаха за задача да напишат на флипчарт какви дейности ще инициират, ако са в ученическия парламент, а другата група какви ще са задачите на ученическия омбудсман. При сесията с най-големите участници дискусията премина в по-различна посока – младежите говориха за това как не трябва да се предават пред трудностите, които им предстоят в живота и как всяка една пречка или несполука не трябва да ги отчайва и да губят мотивация лесно, а напротив, това трябва да ги прави по-силни и да отстояват себе си занапред.

Част от обучителните сесии бе и темата за ценностите на ЕС, както и предстоящите избори за Европейски парламент през 2024 г. Участниците от 7 до 12 клас не само че се запознаха с основните европейски институции и техните български “отражения”, но и разгледаха в детайли заложените основни ценности на ЕС. Апогей на всяка обучителна сесия бе играта “Ценности на ЕС”. Учениците, разделени на отбори, се състезаваха в надпреварата не само за посочване на грешни и верни твърдения за ценностите на ЕС, но и се впускаха в анализа как всяка ценност обвързва всички държави-членки. Сесиите предоставиха възможност за разискване на предстоящите избори за Европейски парламент и как гражданската активност може да формира бъдещето на обединения континент. В този контекст, обучителните сесии създадоха пространство за развитие на критично мислене и осъзнато гражданско участие сред бъдещите лидери на Европа. 

За да развият уменията си да обучават своите връстници, когато се върнат в своите училища, младежите преминаха и през сесия, насочена в тази посока – “Провеждане на обучения на връстници – създаване на клубове по толерантност”. Учениците тренираха множество конкретни умения за планиране и практическа реализация на обучителни дейности в сферата на толерантността в контекста на училищните цели и потребности. Учениците бяха стимулирани да прилагат креативни решения по отношения на обучително съдържание. Обърнато беше специално внимание, как обучението да стане привлекателно и полезно за аудиторията. Участниците повишиха и надградиха презентационните и комуникационните си умения. 

Младежите получиха повече знания и за основните права на човека и недопускането на дискриминация. Как практически да докладват такива случаи, както и когато станат свидетели на език на омразата какви стъпки предпиемат.

А сесията, посветена на Ромска история и култура, премина като интерактивно занимание, в рамките на което, младежите имаха за задача да създадат видеа с неизвестни факти ма ромите. За краткото време, което имаха учениците направиха много интересни и модерни клипове. Част от видеата вече са споделени онлайн и достигнаха до хиляди хора. Ето и някои от тях:

@amalipe_center Групата от Средец, Пазарджик и Варна с класация за ромите ✅️ #centerAmalipe #ЛидерскаАкадемия #Top5 #foryou #foryourpage @Милена Илиева @Radostin Stoqnov @Мелис🕊️ @Chono Ivanov @🔱😈 DEVIL 😈🔱 ♬ original sound – Amalipe Center

@amalipe_center На вашето внимание е още една класация с Топ 7 факта за ромите ✅️@Ivo Alexiev @Darko @♕︎𝓕𝒾𝓁𝒾𝔃♕︎ @🐍🖤..Tanq Ivanova..🖤🐍 #centerAmalipe #ЛидерскаАкадемия #top7 #foryou #foryourpage ♬ original sound – Amalipe Center

@asen.fcb 5 факта за ромите,които може би не знаете! 🤩 #top #gypsy #bulgaria #fypシ #foryou #foryoupage #viralvideo #trending ♬ original sound – Асен Асенов

Повече снимки от Интеркултурната академия можете да намерите тук:

АЛБУМ СНИМКИ

АЛБУМ СНИМКИ 2

И макар в края на Лидерската академия бурята Фредерик да се опита да обърка малко плановете ни, всички участници доказаха, че заедно и обединени можем да преодолеем трудностите без страх! Благодарим на всички ученици, възрастни професионалисти, доброволци и тийм лидери, че дадоха всичко от себе си, за да може всеки от участващите младежи да се чувства разбран, спокоен и приет в една толерантна и приятелка среда. Център „Амалипе“ вярва, че „Интеркултурната академия за гражданско участие и толерантност“ ще бъде ключова стъпка за младите лидери, които ще продължат да се развиват и борят за едно по-добро бъдеще чрез техни собствени граждански инициативи, които ще играят важна роля в обществения живот, пропагандирайки разбиране, толерантност и приемане.

 

Обучителните сесии в Лидерска академия 2023 се организираха в рамките:

 

на Инициативата “Права на човека: Образоваме, вдъхновяваме, променяме!”, която се изпълнява в рамките на проект „Права и ценности“ и е финансирана от Европейския съюз и фондация „Институт Отворено общество – София“ (ИООС).

 

И

„Интеркултурна академия за гражданско участие и толерантност“ се осъществи и в рамките на проект “Интеркултурна академия за гражданско участие и толерантност” се реализира с подкрепата на U.S. State Department чрез Посолството на САЩ в България.

 

 

Участниците в Лидерската академия са част от Мрежата “Всеки ученик ще бъде отличник”, администрирана от Център Амалипе с подкрепата на Тръст за социална алтернатива. Мрежата “Всеки ученик ще бъде отличник” обединява над 300 училища от цялата страна. Тя се координира от Център “Амалипе” с подкрепата на Тръст за социална алтернатива. В мрежата участват начални, основни, обединени и средни училища, както и професионални гимназии. През изминалата учебна година училищата, участващи в нея, редуцираха отпадането до под 1%, а в 173 училища нямаше нито един отпаднал ученик. Устойчиво се повишава и процентът на младежите, които продължават в средно образование след като са завършили основно: през 2010 г. това бяха едва 39%, а понастоящем – близо 95%. Повече информация за мрежата вижте ТУК