Посланикът на Кралство Нидерландия в България проведе среща с представители на Център „Амалипе“ в гр. Велико Търново.

На 03.11.2022 г. в офиса на Център „Амалипе“ се проведе среща с посланика на Кралство Нидерландия в България – негово превъзходителство г-н Симон ван дер Бург, като заедно с него бе и Моника Николова – Съветник по икономическите въпроси в посолството.
Г-н Атанас Атанасов благодари на Негово Превъзходителство, че въпреки неговата натоварена програма той включи в нея и среща с представители на организацията, за да се запознае със ситуацията на ромската общност в България.
Н. Пр. г-н Симон ван дер Бург сподели, че за първи път е във Велико Търново и преди да се срещне с представители на Център „Амалипе“ е успял само за няколко минути да посети крепостта „Царевец“.
Атанас Атанасов сподели, че се радва да бъде домакин от страна на Център „Амалипе“ и подчерта дългогодишното партньорство на организацията с посолството на Нидерландия в България, както и участието на посолството в Посланическата група по ромските въпроси (групата на посланиците по ромските въпроси – ГАРИ, която включва представители от следните посолства: Австрия, Белгия, Канада, Дания, Финландия, Франция, Германия, Ирландия, Италия, Нидерландия, Норвегия, Португалия, Испания, Швеция, Швейцария, Обединеното кралство и САЩ, както и УНИЦЕФ и Световната банка. ГАРИ се среща редовно, за да обсъжда и координира ромските въпроси, съвместно с българското правителство и редица партньори от гражданското общество).
Атанас представи на Н. Пр. Симон ван дер Бург ситуацията на ромите, както на областно, така и на национално ниво. Освен това г-н Атанасов сподели за предизвикателствата в образованието на ромите. Училищната сегрегация е едно от предизвикателствата, защото има много училища и детски градини в България, които са сегрегирани, като по този начин се възпрепятства достъпът на ромите до качествено образование. Въпреки това делът на ромите, които завършват висше образование у нас, е нараснал 6 пъти (не 6%), през последните 10 години.
Г-н Атанасов представи на Н. Пр. Симон ван дер Бург мрежата „Всеки ученик ще бъде отличник“, в която участват близо 300 училища от цялата страна, както и мрежата на образователните медиатори, която обединява повече от 500 души. Атанас представи работата на образователните медиатори и защо са необходими. Има ученици, които отсъстват от училище има и такива които отпадат от училище. За да се намали броят на отпаднали ученици е необходимо човек, който да работи индивидуално с тези деца, но не само с тях а и с техните родители. Някои деца са страхотни ученици, отличници, но идва определен период в който родителите ги взимат с тях да работят и по този начин децата отпадат. Ето защо е необходимо да има образователни медиатори, които да работят с учениците, но и с родителите. Да се покаже на родителите, колко е важно образованието за техните деца, за да може те самите да стимулират своите деца да продължат своето образование. Образователните медиатори се назначават директно от училищата и имат своя длъжностна характеристика, но въпреки това не знаят какво точно трябва да работят. Именно там се включваме ние с колегите от „Амалипе“, като ги обучаваме чрез иновативни и практични обучения, за да знаят как да реагират в определена ситуация.

Н. Пр. Симон ван дер Бург сподели, че в Нидерландия има роми които живеят, учат и работят там. Той посочи, че българи и роми живеят и работят заедно без да има проблеми и попита как е икономическото положение на ромите в България, дали успяват да си намерят работа в България и какво работят?
На неговия въпрос отговори Атанас Атанасов, експерт развитие на местната общност към Център „Амалипе“: „Факт е, че голяма част от по-младите роми вече са се установили и работят в държави от ЕС, като Нидерландия, Франция, Германия, Белгия и др. Ромите в България, които нямат средно или висше образование, често работят нискоквалифицирана работа. Ромите, които имат добро завършено образование могат по-лесно да се реализират, защото в момента има голямо търсене на работна ръка, заради големия миграционен поток. Освен това е важно да се знае, че при ромите има много различни подгрупи, които имат различни специфики“ и обясни накратко за видовете ромски групи, къде са най-големите ромски квартали в България и къде и как живеят другите роми, които не са в тях.
Н. Пр. Симон ван дер Бург изрази готовността си като посланик на Кралство Нидерландия в България да сътрудничи на Център „Амалипе“ в неговата мисия, като в лицето на посолството може да намери подкрепа за бъдещи съвместни дейности и инициативи.
Атанас подчерта, че подкрепата на посолството е изключително важна, защото от години Център „Амалипе“ работи за утвърждаването пред националните и дипломатическите мисии в България. Две важни дати – 14-ти януари (празникът Василица) като ден на Ромската култура и 8-ми април, като Ден на ромската общност и ромското движение. Затова всяка година на посочените дати организираме множество инициативи, чрез които показваме на институциите и посолствата защо е важно тези дни да бъдат отбелязвани. На 8-ми април от години провеждаме инициативата „Посланик за един ден“, при която младежи влизат в ролята на министри и посланици. Посолството на Кралство Нидерландия в България винаги е участвало в тази инициатива и се надяваме да продължим заедно в тази насока.
Н. Пр. Симон ван дер Бург благодари за гостоприемството на Център „Амалипе“ и предостави подарък от своя страна, като жест на признателност. От своя страна, Център „Амалипе“ също предостави ръчно изработен от деца подарък на Негово Превъзходителство. В края на срещата екипът на Център „Амалипе“ благодари отново за посещението, като пожелаха на посланика да се видят отново, но този път повод да бъде отбелязването на Василица в Посолството на Кралство Нидерландия в България.