Кампания “Един въпрос, безкрайни отговори: Промяната, която искам да видя в света” – какво ни споделиха гражданите?

Младежка гражданска кампания “Един въпрос, безкрайни отговори: Промяната, която искам да видя в света” събра посланията за промяна на малки и големи.

По време на 18я Детски ромски фестивал “Отворено сърце” във Велико Търново, проведен на 9-ти и 10-ти юни, част от активните младежи, участващи в проект “Интеркултурна академия за гражданско участие и толерантност”, вземаха интервюта и събираха послания от деца и възрастни на въпроси “Какво бихте променили в света/ България?” или “Какво послание бихте изписали на билборд?”, в рамките на младежка гражданска кампания “Един въпрос, безкрайни отговори: Промяната, която искам да видя в света”.

Вече студентката Есил Шукриева, заедно с учениците от Мъглиж Асен Асенов, Йордан Йорданов и Иван Иванов влязоха в ролите на журналисти и оператори и спираха участници във Фестивала и граждани в парк Марно поле с молба да споделят какво биха променили в света или в държавата ни. Младежите зададоха и въпроса какво послание бихте написали на билборд, който ще виждат хиляди хора, ако можехте? (Интересно е, че седмица след като младежите задаваха този въпрос на минувачи, една майка в София наистина постави своето послание за промяна на билборд вижте за това тук.)

А тези, които не искаха да бъдат записвани, имаха възможността да напишат своето послание и да се снимат с него. Страхотната галерия от снимки можете да разгледате тук.

Гражданите се обединиха около послания, свързани с това хората да бъдат по-добри, да бъдат по-толерантни и приемащи се. Интересна тенденция беше, че точно учениците, а не възрастните споделяха, че искат промяна в политическата обстановка в средата, в заплатите, в образователната система. А много от възрастните споделяха, че искат достъп до добро здравеопазване за всички и равни възможности за децата, за да могат да бъдат смели и да преследват мечтите си.

Вижте част от отговорите от видеото, създадено от младежите:

Младежка гражданска кампания “Един въпрос, безкрайни отговори: Промяната, която искам да видя в света” е част от проект “Интеркултурна академия за гражданско участие и толерантност”, който се изпълнява от Център „Амалипе“, Фондация „Отворено общество“ – София, Форум „Гражданско участие“ и девет училища в най-малко 50 общини в необлагодетелствани региони и общности извън София. Проектът се реализира с подкрепата на Държавния департамент чрез Посолството на САЩ в България. Обхваща широк кръг ученици в гимназиална възраст, особено тези, които получават недостатъчен достъп до услуги, от уязвими ромски общности, от слабо развити региони и др., за да повиши значително техните знания, интерес и мотивация да бъдат активни в различни форми на гражданско участие. В рамките на проекта младежи от цялата страна от началото на годината проведоха обучения тип “връстници обучават връстници” и кампании на граждански и мултикултурни теми.  Проектът се реализира с подкрепата на Държавния департамент чрез Посолството на САЩ в България.