МОН публикува за обществено обсъждане Проект на Решение на Министерския съвет за приемане на Списък на иновативните училища в Република България за учебната 2019/2020 година

Logo ischools

Съгласно чл. 38 на Закона за предучилищното и училищното образование, всички училища, които прилагат иновации, имаха възможност да кандидатстват към Министерство на образованието, за да получат официално статут на такива, до 31 януари 2019 г., а ако училището е вписано в Списъка на иновативните училище, но има желание да разшири обхвата на иновационния процес за следващите учебни години, можеше д а направи това като кандидатстват за разширяване на иновацията до 28.2.2019 г.

През 2017 г. 184 училища успяха да го постигнат, сред които и 16 училища от мрежата „Всеки ученик ще бъде отличник”, а през 2018 – 2019 г. броят им се увеличи на 290 иновативни училища за страната и почти 10 % (25 училища) в мрежата на Център Амалипе.

Повече за иновациите, които прилагат училищата в Мрежата можете да прочете на http://www.romaeducation.com/bg/inovativni-uchilishta

За съжаление, все още много от училищата, които вече имат достатъчно натрупан опит в тази насока, предпочитат да прилагат този опит без той да е получил формален статут. Водени от амбицията да постигнат резултати без да викат на помощ Неволята, учителите апробират иновативни подходи и техники, а директорите – нетрадиционни форми на организация.

И през тази година броят на иновациите продължава да се увеличава, като проекти са подадени или продължават да функционират за общо 395 училища, като най-голям е броят им в Бургас, Пловдив и София град. Членовете на Комисията за иновативните училища са разгледали и оценили 160 училищни проекта от 157 училища, постъпили в Министерството на образованието и науката при спазване на процедурата, определена в Правилата за организация на дейността на Комисията, утвърдени от министъра на образованието и науката и критерии за оценяване на училищните проекти за иновации.

В резултат на оценяването не се класират проектите на общо 23 училища. Одобрени са 135 проектни предложения от 134 училища, като 21 от тях вече фигурират в Списъка на иновативните училища, но кандидатстват и с нова иновация. Реално новите училища, които кандидатстват за първи път и са одобрени за включване в Списъка на иновативните училища за учебната 2019/2020 година са 113.

На свое заседание Комисията за иновативните училища е приела решение да бъдат предложени на Вашето внимание за включване в Списъка на иновативните училища в Република България нови 113 училища, от които: начални – 6, обединени – 1, основни – 49, средни – 24, профилирани гимназии – 9, професионални гимназии – 23, спортни – 1.

От вписаните в Решение № 472 на Министерския съвет от 9 юли 2018 година за приемане на Списък на иновативните училища следва да бъдат отписани 8 училища по следните причини: 3 от тях са разработили училищни проекти за иновации с продължителност две години и иновацията приключва, 2 частни училища не са осъществявали дейност и 3 училища не са стартирали иновационните дейности.

Каченият списък все още е проект и всяко училище, което не е намерило място в него може да изпрати коментар, бележки, становища и предложения по проекта на РМС към дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ на e-mail:  n.beleva@mon.bg и i.mutsevski@mon.bg до 15.07.2019 включително. Списъка можете да видите тук.