Мотивационни срещи за продължаващо образование се провеждат в училищата от северозападния регион

За поредна година училищата от мрежата на „Амалипе“ в северозападен регион реализират успешно мотивационни срещи с представители на висши учебни заведения. Идеята е възпитаниците на образователни институции, които тази година завършват дванадесети клас да получат пълна информация за специалностите, които дават не само по-добра реализация на трудовия пазар, но и по-високо заплащане. Традиционно интерес има към ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Педагогически колеж – филиал Враца и филиал – Плевен, както и към Медицински университет – гр. Плевен. Част от специалностите са т.нар. „защитени“ и за тях няма семестриални такси.

Професионална гимназия по облекло „Елисавета Багряна“ – гр. Бяла Слатина и Средно училище „Христо Ботев“ – с. Габаре бяха домакини на мотивационна среща и с представители на Национален военен университет „Васил Левски“ – гр. Велико Търново. С кратки видео-филми бяха представени военните специализации, а също бяха и демонстрирани военна униформа на курсанти от различни специалности и видове бойно снаряжение.

Мотивационни срещи се провеждат и от регионалния координатор г-жа Й. Данова и образователните медиатори, като акцентът е върху ограничаване на безпричинното отсъствие и повишаване на мотивацията и по – отговорното отношение към държавните зрелостни изпити. Във всички училища / обединени, средни и професионални гимназии/ се провеждат и допълнителни часове по български език, което е и част от мисията на образователните институции за успеха на учениците и авторитета на училището.

 

 

 

 

 

 

Мрежата “Всеки ученик ще бъде отличник” включва 287 образователни институции от цялата страна, които са се обединили в постигането на целите на програмата на Център “Амалипе” и подкрепена от Тръст за социална алтернатива. Целите включват: превенция на отпадането и задържане на всички ученици в училище, увеличаване на броя на реинтегрираните/ записаните отново в училище деца, увеличаване на броя на възрастните роми, включени във форми на учене през целия живот, чувствително увеличаване на процента на ромските младежи, които продължават своето образование в средни училища/ гимназии, активно участие на родителите в училищния живот.