Нашите разкази за образователните медиатори не спират да показват мотивацията им да помагат, да мотивират и променят съдбите  на общността

Силвия Павлова е образователен медиатор към ОУ “Св.Св. Кирил и Методий” село Добролево, област Враца. Тя е нахъсана да работи в насока образование, превенция на ранни бракове и да мотивира все повече родители да бъдат по-информирани във връзка с образованието на техните деца.

Образователният медиатор всеки  ден провежда консултации и разговори с родители по метода “от врата на врата”, като разговаря с родителите във връзка с мотивацията на родителите и в насока образованието на техните деца. Образователният медиатор Силвия Павлова споделя за работата си, че тя я кара да се чувства мотивирана и да вижда смисъла в това, което прави.

При работата си на терен Силвия забелязва, че все повече родители насърчават децата си, подкрепят ги да бъдат по-добре образование; че  добрата комуникация между родителите, образователния медиатор и учителите е постоянна и че има ефект от работата на образователните медиатори. Също така Силвия споделя, че вижда смисъла, ползата от това, което прави, тъй като има развитие в общността – децата ходят редовно на училище, а родителите са много по-информирани.