Състоянието на образователната сегрегация и начините за нейното преодоляване ще бъдат обсъдени по време на национална конференция в София

Мащабите на образователната сегрегация и възможните действия за нейното преодоляване ще бъдат обсъдени по време на Националната конференция “Състояние на ромската образователна интеграция: от сегрегация към обучение в етнически смесена среда”, която ще се проведе на 4 и 5 юли 2022 г. в София, в Парк Хотел Москва. Участие в нея ще вземат Министърът на образованието акад. Николай Денков, зам.-министърът на труда Иван Кръстев, зам.-министърът на образованието Мариета Георгиева, ръководителите на УО на ОПРЧР и ОПНОИР, народни представители, посланици, представители на Европейската комисия, УНИЦЕФ, неправителствени организации, учители, директори и др. Конференцията се организира от Център Амалипе.

По време на конференцията ще бъдат представени резултатите от направеното национално представително изследване за мащаба на образователната сегрегация в България, включващо всички области и списък на конкретните сегрегирани институции по населени места.Проучването показва, че в България функционират 930 общообразователни училища (начални, основни, обединени и средни), 150 професионални гимназии и 483 детски градини с концентрация на уязвими групи (към учебната 2019/2020 година). Т.е. в тези институции между 20 и 100 процента от родителите са с по-ниско от средно образование. От тях 120 общообразователни училища и 77 професионални гимназии могат да бъдат определени като сегрегирани, защото се намират в областни и общински центрове с повече от едно училище, а процентът на родителите с ниско образование е между 60 и 100 процента. Други 65 общообразователни училища и 83 професионални гимназии са в процес на вторична сегрегация или под заплаха за сегрегация. Изследването ясно показва, че:

  • Десегрегация в основните училища е необходима в 85 града (25 областни града и 60 други). Те имат 723 училища, обучаващи предимно в основен етап на образованието. От тях – 185 са училища с концентрация на уязвими групи: 120 сегрегирани и 65 в риск от сегрегация.
  • По отношение на средното образование, десегрегация е необходима в 84 населени места (23 областни града и 61 други). От 650 училища обучаващи в гимназиален етап, 159 са с концентрация на уязвими групи: 81 сегрегирани и 78 в риск от сегрегация.

Ще бъдат представени също така основните типове сегрегационни ситуации, обобщени в рамките на изследването, както и конкретни успешни практики за преодоляването им. На базата на тях са изведени основните модели, които могат да формират бъдещи образователни политики. На форума ще бъдат дискутирани и политически препоръки към МОН, Народното събрание, РУО и общините, включително предложения за законодателни и нормативни промени.

Пълната програма на конференцията, можете да намерите тук.

Повече данни от проучването, можете да намерите в информационния бюлетин “Без сегрегация”

както и в информационната брошура

 

 

 

 

 

Конференцията е част от проект „Без сегрегация“. През периода ноември 2019 г. – октомври 2022 г. Център „Амалипе“ и Fundacion Secretariado Gitano (Испания) реализират проект „Без сегрегация“, подкрепен от Европейската комисия, ГД „Правосъдие“. Асоцииран партньор в България е Министерството на образованието и науката. В рамките на проекта бяха изработени карти на сегрегираните образователни институции във всички административни области. Бяха апробирани и / или систематизирани успешни практики за десегрегация, превенция на вторичната сегрегация и насърчаване на обучението в етнически смесена среда в различни типове училища. В рамките на Педагогическата конференция ще бъде представен опитът на училищата от мрежата “Всеки ученик ще бъде отличник”, администрирана от ЦМЕДТ Амалипе и финансирана от Тръста за социална алтернатива.