Честит 1 ноември!

Скъпи колеги,

На този ден изразяваме своята признателност към просветителите и хората, запазили живи езика и културата на българите. Техните усилия са спомогнали да се съхрани писмеността ни, чрез която е запазен духът на българина, такъв, който събира най-ценното, живото и жилавото от всички етноси, които формират българската нация и ни помагат да оцелеем като такава!

Отдаваме почит и на съвременните будители, които изграждат и съхраняват националното ни самосъзнание. Усилията, които те полагат ежедневно за запознаване на младите с историческото ни наследство и събуждане на стремежа им към знание и просвещение, са от ключово значение за продължаването на великото дело, започнато от книжовниците, духовниците, революционерите и будните хора от нашето минало! 

Екипът на Център “Амалипе” Ви благодари, че чрез Вашите непрестанни усилия успяваме да мотивираме все повече ученици да продължавават своето образование, да осъзнават своята идентичност, да предават вдъхновението, получено от Вас, на своите връстници. Чрез Вас светлинката, събудена у хората от будителите от нашето минало, се предава във всяко поколение, общност и възраст!

 

Честит празник!