Деца и родители в училищно състезание в НУ Омуртаг по повод 1-ви юни

В начално училище „Васил Левски“ гр. Омуртаг на 31-ви май се състоя нетрадиционно, но много полезно събитие – спортно състезание за деца и родители. Майки и татковци, баби и дядовци, заедно с учениците участваха в спортни игри, забавляваха се, поощряваха се и разбира се получиха награди.

Това е поредната дейност в училищната институция, която се провежда с участието на родителите. Като част от мрежата на програма „Всеки ученик ще бъде отличник“ към Център Амалипе, училището има функциониращ родителски клуб и много дейности с родители за активното им  включване в училищния живот. Тържеството продължи в стаята за родители, където регионалният образователен експерт Силвия Станчева проведе неформална родителска среща.

Педагогическият екип е обучен за работа в мултикултурна среда и знае, преди всичко да подхожда с уважение и да насърчи семействата да участват, като вземат предвид тяхната историята и особеностите на средата, в която живеят. Неслучайно училището получи и грамота за училище – отличник.

За учителите не е нова информацията, че за да се изградят отношения на взаимно доверие и разбиране между учителите и родителите, важно е учителите да приемат културата на своите ученици и заедно да идентифицират ресурсите в семейството. Необходимо е и да бъде ясно посочено на родителите как точно тяхното участие ще се отрази позитивно на развитието на детето им.

Именно затова във Второ начално училище – Омуртаг съществува едно динамично и ценно партньорство между училището и семейството. И едни щастливи и усмихнати деца!

Честит празник на всички деца!