Образователни медиатори към ,,Амалипе“ ще отбележат ROMA PRIDE – Ден на ромската гордост и култура.

За 10 поредна година Център Амалипе ще отбележи Рома Прайд – ДЕнят на ромската гордост с поредица от събития, стартиращи от  7 октомври и продължаващи в рамките на цялата седмица. За Център Амалипе това е вече традиционно ежегодна инициатива, която се провежда в началото на месец октомври чрез поредица от кампании, насочени против дискриминацията и расизма, с цел да се преодолеят общоприетите стереотипи и предразсъдъци и да бъде показана традиционната ромска култура, история и традиции.

Рома прайд – денят на гордостта и културата, дава гласност на това, което остава скрито за масовата публика, показва различната страна на ромската общност, която е цветна, различна, празнична и необятна. Всичките успехи, които ромите успяват да постигнат, остават завоалирани и скрити пред негативната същност, която се представя пред гражданското общество. Рома прайд е своебразен начин да бъдат чути ромските гласове за промяна, за равенство, за това да бъде прието многообразието на ентосите без омраза и негативни нагласи. Инициативата има също за цел да събере възможно най-много хора от всички етноси и да даде гласност на проблемите, пред които са изправени ромите в цяла Европа.

Образователни медиатори към ,,Амалипе“, учители, родители, ученици и представители на Център „Амалипе“ от всички региони на България ще се включат заедно с различни инициативи, показващи многообразието на богатата ромска култура, обединени от общата идея, че слънцето свети еднакво за всички!

Ето как ще бъде отбелязан денят по места.

Област Велико Търново

 

 Стражица

 На 08.10.2020 г. от 10:00 ч. в СУ”Ангел Каралийчев” Образователният медиатор Ирена Михайлова заедно с ученици и учителя по физическо възпитание, ще проведе футболен мач във връзка с отбелязването на „Рома Прайд – „Ден на ромската гордост и култура”. Така ще покажат ,че в различните етноси има разбирателство и на един терен могат да бъдат всички заедно независимо от етноса. След което отбелязването на „Деня на ромската гордост и култура” ще продължи с информационна кампания на терен с родители, като ще се разпространят информационни материали по темата. Идеята на медиатора е българи и роми да се запознаят с традициите на различните етноси в България. Дейностите са по проект BG05M9OP001-2.018-0007-2014BG05M2OP001-C01 “Интеграция на уязвими групи в община Стражица”

 

Павликени

За поредна година ЦРО град Павликени ще отбележи ROMA PRIDE – „Ден на ромската гордост и култура”. Планувани са няколко събития като:

На 08.10.2020 г. в ОУ “Св. св. Кирил и Методий“, с. Батак ще направят презентация на тема –„Ромска гордост и култура“, като ще включва бележити роми, допринесли за развитието на ромския етнос и техните постижения на този ден. Дискусията ще бъде водена от образователните медиатори Стефан Стефанов и Никола Георгиев. Вследствие на това ще бъде проведен футболен турнир с участието на ученици и доброволци от училището.

В хода на отбелязването медиаторите ще раздават флаери, посветени на този ден.

 

На 09.10.2020 г. в ОУ “Бачо Киро“ град Бяла Черква ще се проведе волейболен турнир по този повод, който ще започне от 13:30 ч .Също така ще се проведе кампания по раздаването на информационни материали на хора от общността.

„Рома прайд – Денят на гордостта и културата“ дава гласност на това, което остава скрито за масовата публика.

 

 Област Шумен

Община Каспичан

На 08.10.2020 г. образователните медиатори от гр. Каспичан ще отбележат „Деня на ромската гордост и култура – Рома Прайд“, като ще се проведе дискусия с родители от родителския клуб и с младежка доброволческа група.

 Смядово

 За поредна година образователните медиатори към Център Смядово ще отбележат „Roma Pride – Ден на ромската бит и култура“. Отбелязването ще бъде заедно с родителския клуб към училището, който членува вече три години и заедно с децата/ доброволци ще отбележат празника. Събитието ще се проведе в двора на училището, като също ще се включат и децата от ДГ ,,Маргаритка“, като ще им бъдат раздадени материали, като флипчарт, маркери, с които ще нарисуват традициите и обичайте в семейството.

 

Никола Козлево

 На 07.10.2020 г. – образователните медиатори към ЦРО Община Никола Козлево – Пламенка Лазарова, Миглена Иванова и Силвия Митева, ще проведат кампания за Рома Прайд. Ще запознаят учениците с легендата за Рома Прайд, знаменити и успели личности роми и колко е важно образованието. Кампанията ще се проведе в училищата на с. Пет Могили, с. Вълнари и с. Никола Козлево.

 

Център за развитие на общността – гр. Нови Пазар

На 08.10.2020 г. ще организира футболен турнир между класовете 8 и 9.

Област Плевен

Община Гулянци

На 09.10.2020 г. образователният медиатор Николай Огнянов заедно с Експерта – Общностно развитие Валери Ангелов ще проведат дискусия с родители на тема „Защо отбелязваме Roma Pride – Деня на ромската гордост и култура“. Събитието ще се проведе от 09:30ч. в двора на училище СУ ,,Христо Смирненски“ в град Гулянци.

Област Бургас

Община Средец

На 08.10.2020 г. от 14:30ч образователни медиатори ще отбележат Деня на ромската гордост и култура –,,Рома Прайд‘‘ в градския парк „Стадиона“ на град Средец. Ще се проведе събитие, свързано с кампанията. Предвижда се включването на 15 деца, които ще рисуват рисунки на асфалт на тема „Заедно учим и живеем“, ще се изработват макети с ръчички, както и изготвяне на дърво на толерантността.

Област Варна

 Община Шабла

 

На 08.10.2020 г. образователният медиатор Велика Иванова ще отбележи РОМА ПРАЙД с информационна кампания. Ще бъдат раздадени информационни брошури. Децата от четирите групи в ДГ ”Дора Габе”, гр. Шабла ще оцветят постер с техните ръчички в различни цветове. По този начин ще им бъде обяснено, че може да сме различни, но единни.

Област Враца

 Община Борован

 Образователният медиатор Анелия Илиева ще отбележи заедно с родители, ученици и учители деня на ромската гордост и култура като родители и доброволци ще приготвят традиционни ромски ястия, които ще бъдат изложени във входа на училището. Ще се организира ромски фолклор, като децата ще изпълнят песни и танци на ромски език.

 с. Малорад

Зина Алексиева – образователен медиатор за с. Малорад, община Борован, ще отбележи „Деня на ромската бит и култура – Roma Pride“, като ще събере родители и ученици и ще направи лектория на тема „Традиции и обичаи“. На същата ще бъдат раздадени информационни материали, свързани с този ден. Събитието ще започне от 9:30ч до 11:00ч в парка на селото.

 

Област  Видин

Община Ново село

 

Медиаторите в Община Ново Село ще отбележат Денят на ромската гордост и култура, като ще проведат беседа с активни родители на тема ,,Култура и традиции на ромите‘‘. Заедно с деца и доброволци към Амалипе ще се изработи плакат, на който ще бъде изобразено Дървото на толерантността.  Мероприятието ще започне от 09.30ч. до 12:00ч. в парка на Ново Село.

 

За повече информация

Валери Ангелов, 0887657773

Атанас Атанасов, 0894944413