Образователни медиатори ще отбележат Деня на толерантността

Център „Амалипе“ ще отбележи за пореден път “Международния ден на толерантността” на 16-ти ноември 2020 година с кампании в на няколко места в страната. Събитията се организират от Центровете за развитие на общността – структури на център „Амалипе“, формирани в 12 общини, заедно с местните клубове за развитие и училища, участващи в образователната програма „Всеки ученик ще бъде отличник“, както и доброволци,  студенти, , граждани, активисти и приятели.

Лице за контакт Валери Ангелов, 0882247945

                               Атанас Атанасов 0882540209

Ето как ще преминат кампаниите по места:

Област Велико Търново

На 16.11.2020г. от 11.00ч. – Младежи и доброволци към Център ,,Амалипе“ ще  се включат в zoom среща, като всеки един ще има възможността да представи собственото си мнение по въпроса – какво е да си толерантен. Вследствие на това, експерт – Развитие на местната общност, ще представи презентация на тема: ,,Що е толерантност“.

 

ЦРО Стражица

Център за развитие на общността гр. Стражица ще отбележи  и тази година кампанията  – Деня на толерантността“.  Образователният медиатор Ирена Михайлова ще раздаде информационни материали, свързани с темата и изработени детелини с 10-те златни правила на толерантността. В кампанията ще се включат ученици и родители, които са  част от Родителския Клуб на  СУ“ Ангел Каралийчев“ гр. Стражица.

Мероприятието ще се проведе, като се вземе предвид епидемичната усложнена обстановка и при спазване на строги мерки за безопасност. Дейностите са част от проект: BG05M9OP001-2.018-0007-2014BG05M2OP001-C01 “Интеграция на уязвими групи в община Стражица”

 

 

Павликени

За поредна година ЦРО град Павликени ще отбележи -16 ноември –Денят на толерантността.

Събитието ще се състои в село Батак –  предвижда се да се изработят флаери с послания за толерантност, коrто учениците да подарят на своите учители. На учениците ще им  бъде представена презентация в училището на тема толерантност, като водещи на срещата ще бъдат Стефан Стефанов и Никола Георгиев  – образователни медиатори към ,,Амалипе“. Не на последно място ще се раздават брошури на родители в ромската общност. Мероприятието ще се проведе спрямо усложнената епидемична обстановка и при спазване на строги мерки за безопасност. Дейностите се извършват по проект  ОПНОИР BG05M9OP001-2.018-0014-2014BG05M2OP001-C01, Проект „Социално-икономическа и образователна интеграция на уязвими групи в община Павликени“,

 

Област Търговище

Община Антоново

Център за развитие на общността гр. Антоново ще отбележи  и тази година кампанията  – Деня на толерантността“. Образователните медиатори -Северин Евтимов и Дочка Михайлова ще  раздават  информационни материали, свързани с темата и изработени детелини с 10-те златни правила на толерантността. Мероприятието ще се проведе  спрямо усложнената епидемична обстановка и при спазване на строги мерки за безопасност. Дейността се изпълнява по Проект BG05M9OP001-2.018-0004 „Социално – икономическа интеграция на маргинализирани общности и подобряване достъпа до образование – Антоново“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

Област Шумен

 

Каспичан

На 16-ти ноември Деня на толерантността медиаторите от община Каспичан ще раздават предварително подготвени брошури, които изобразяват толерантността. Също така малчуганите ще имат възможността да нарисуват  изображение по темата – Какво според тях е да си толерантен. Мероприятието ще се проведе спрямо усложнената епидемична обстановка и при спазване на строги мерки за безопасност. Дейностите се извършват по  Проект ”Заедно намираме интеграционни решения”, BG05М9ОP001-2.018-0035-2014BG05M2OP001-C01, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

Нови Пазар

На 16-ти ноември Деня на толерантността медиатора Алдин Стефанов  от община Нови Пазар  ще раздава брошури, които изобразяват толерантността. Също така доброволци ще се включат в онлайн среща да споделят какво за тях е да си толерантен.  Мероприятието ще се проведе  спрямо усложнената епидемична обстановка и при спазване на строги мерки за безопасност.

 

Смядово

На 16-ти ноември Деня на толерантността  медиаторът  ще раздава предварително подготвени брошури, които изобразяват толерантността в ромската махала на гр. Смядово. Също така доброволци от центъра ще се включат в онлайн среща, която ЦМЕДТ АМАЛИПЕ организира. Мероприятието ще се проведе  спрямо усложнената епидемична обстановка и при спазване на строги мерки за безопасност. Дейностите се извършват по  Проект BG05M9OP001-2.018-0032-2014BG05M2OP001-C01 „Община Смядово с грижа за всички“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

Област Плевен

 

Гр. Гулянци

На 16-ти ноември образователния медиатор Николай Огнянов ще раздава брошури на хора от общността. Също така доброволци ще се включат в онлайн среща, като всеки един ще има възможността да разкаже за себе си какво означава да си толерантен в днешно време. Мероприятието ще се проведе спрямо усложнената епидемична обстановка и при спазване на строги мерки за безопасност. Дейностите се извършват по Проект „Социално – икономическа интеграция на уязвими групи в община Гулянци – шанс, толерантност и успех”, с Договор №BG05M9OP001-2.018-0003-2014BG05M2OP001- C01,  финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

 Област Варна

 

 Шабла

 

 На 16 ноември в гр. Шабла ще бъде отбелязан деня на толерантността с информационна кампания по дейност 4: ”Развитие на ромската област в община Шабла и преодоляване на негативни стереотипи” по проект „Заедно можем повече”. Имайки предвид усложнената епидемична обстановка в страната,  Образователният медиатор Велика Иванова ще раздаде на населението на града информационни брошури с информация за този ден. Включване в Онлайн среща с доброволци. Мероприятието ще се проведе  при спазване на строги мерки за безопасност. Дейностите се изпълняват по Проект BG05M9OP001-2.018-0041-2014BG05M2OP001-C01 Заедно можем повече“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

Област Бургас

 

Средец

 

Образователните медиатори за гр. Средец ще отбележат Международния ден на толерантността 16-ти ноември от 10:00ч. Те ще раздават брошури на родители и деца. Също така доброволци от центъра ще имат възможността да споделят за тях какво е да си толерантен в обучението, което се организира във връзка с кампанията. Срещата ще се проведе в  zoom-платформата. Мероприятието ще се премине спрямо усложнената епидемична обстановка и при спазване на строги мерки за безопасност. Дейностите се извършват по Проект BG05M9OP001-2.018-0006-2014BG05M2OP001-C01 „Нашето бъдеще в нашите ръце – интегрирана и устойчива подкрепа за активизиране и развитие на ромската общност в община Средец“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

 Област Враца

 

Борован

     На 16-ти ноември от 10:00ч. образователните медиатори, които са към ЦМЕДТ ,,АМАЛИПЕ“, ще раздават брошури на деца и възрастни във връзка с Деня  на толерантността. Също така доброволци от центъра ще се включат в онлайн обучение на тема: Що е толерантност. Мероприятието ще се проведе спрямо усложнената епидемична обстановка и при спазване на строги мерки за безопасност.

Дейностите се изпълняват по Проект „Аз, ти, тя и той, заедно за социална интеграция в община Борован”, с Договор №BG05M9OP001-2.018-0042-2014BG05M2OP001- C01,  финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

Област Видин

 Община Ново село

 

Медиаторите от община Ново село, Габриела, Вероника и Памела ще отбележат 16-ти ноември като ще раздават брошури на хора от общността. След това техни доброволци към центъра ще се включат в онлайн среща, като ще имат възможността да споделят  според тях какво означава да си толерантен и да дадат примери. Мероприятието ще се проведе  спрямо усложнената епидемична обстановка и при спазване на строги мерки за безопасност. Дейностите се изпълняват по проект BG05M9OP001-2.018-0015-2014BG05M2OP001-C01 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.