Образователните медиатори към СУ “Св.Св. Кирил и Методий” гр. Средец: “Заедно можем всичко!”

Групата е сговорна и образователните медиатори работят в екип, всички работят към едно училище. Работят само от няколко месеца към  СУ “Св. Св. Кирил и Методий” гр. Средец. Образователните медиатори са: Бинка Ангелова, Каралайн Костова,  Деспа Модестева и Божидар Атанасов. Образователните медиатори работят неуморно на терен като тяхната работата включва различни дейности: да запишат ученици в училище, да върнат отпадналите и да ги мотивират да не отсъстват от училище. Образователните медиатори са нахъсани и провеждат ежедневно срещи с родители на терен във връзка с мотивирането им за това колко важно е образованието на техните деца.

Попитахме образователните медиатори: Как бихте мотивирали учениците да продължат своето образование?

Те ни отговориха, че успехът се крие в комуникацията с родителите. Продължаване на образованието и задържането в училище на учениците се дължи на доверието към тях самите и към учителския колектив също.

А какво бихте променили в своята работа?

Образователните медиатори разказа, че нещата, които биха променили в работа са: да има повече срещи с ученици, да бъдат по-сплотени и да намират приятели, с които могат да общуват, повече срещи беседи и лектории на различни теми с родителите.

Можем да направим следния извод: учениците отчитат факта, че ползата от училището е голяма, защото трупат знания, развиват умения, които ще са им необходими  за професионалната им реализация; родителите получават необходимото доверие към образователните медиатори, а и учителите са доволни.

Според образователните медиатори към СУ “Св. Св. Кирил и Методий” гр. Средец успехът им се дължи на неуморния труд, който полагат, на обичта и любовта към това, което правят.

Те насърчават всички образователни медиатори не просто да работят, а да влагат сърцата си в това, което правят!

 

Изготвил: Ирена Михайлова

ЦРО – гр. Стражица