Образователни медиатори от град Средец връщат деца в училище

Образователните медиаторите към  СУ “Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Средец Бинка Ангелова, Каралайн Костова, Деспа Модестева и Божидар Атанасов  проведоха теренна работа  в с. Драчево, общ. Средец. Работата на  медиаторите бе свързана с разговари с родители във връзка с отсъствията и информираността на родителската общност.  За целта се мотивираха родители и ученици  в насока  продължаване на образованието и  изграждане на чувство на отговорност и спазване на задълженията.

Медиаторите при работата си на терен, разказват  как при срещите си  с родителите  са били   посрещнати  с разбиране и съпричастност към работата им.  Образователните медиатори споделят, че самите родители в повечето случаи биха се включили в различни дейности свързани с интеграцията  на ромите.  Кой не обича да се чувства значим и оценен?  Споделят те , а големите победители от това партньорство са, разбира се, децата!

Вследствие медиаторите допълниха, че целите им са свързани с изграждане на доверие и подобряване на комуникацията и  връзката с родителите между   училището и семейството, но също така да няма отпаднали деца от образователната система.