Образователните медиатори са добър пример

Днес нашият разказ продължава и е част от серията публикации, в които  ви разказваме за хората  на терен – образователни медиатори. Това е Бериван Емилова, тя работи към ОБУ “Пенчо П. Славейков” с. Марково, област Шумен като образователен медиатор. С работата си като  медиатор тя се старае да върне учениците в училище, работи на терен и ежедневно разговаря с родителите с цел те да бъдат по-информирани и мотивирани. Неуморната, ежедневна работа на Бериван  е посредничество между семействата, местните общности, учениците и училището като съдейства за обхващането и качественото училищно образование на учениците в училището, както и за насърчаване сътрудничеството на родителите на учениците в риск от отпадане, организира и подпомага процесите, свързани с комуникацията  на  родители, ученици и  техните семействата. Също така медиаторът подпомага формирането на положителна нагласа към учебния процес и работи за пълноценно интегриране на учениците в образователната среда.   

Образователният медиатор споделя, че организира кампании, които да достигнат до родители настойници заедно с родителския клуб към училището. Засилва и контрола върху отсъствията и своевременно информира родителите, като добрият диалог и постоянният контакт с тях са от съществена полза. Работни срещи за осъществяване на ефективен диалог между училището и семействата на застрашените от отпадане ученици чрез членове на родителския клуб, провеждане на беседи за превенция на ранните бракове с родители са важна част от работата на медиатора.  Медиаторите са все по-важна част от ежедневието на учениците, учителите  и родителите. Те са ценни, помагат, насочват, изслушват и са пример, тъй като са успели да върнат децата в клас.

“Няма нищо по-важно от това да си образован, защото никъде другаде залозите не са по-големи; нашето бъдеще зависи от качеството на образованието на децата ни днес.” Арнолд Шварценегер

 

 

Изготвил: Ирена Михайлова, образователен медиатор