Образователни медиатори от Център Павликени отбелязаха Деня на сърцето

  В село Батак се проведе беседа относно Световният ден на сърцето. Събитието бе водено от медицинското лице Маргарита Маринова, която работи в детската градина на селото. Гости на събитието бяха Нели Николова – експерт ИКО и Валери Ангелов експерт – Ромска общност. Сред официалните гости на беседата бе кметът на село Батак г-н Зенко Маринов.

 

За събитието  бяха изработени брошури свързани с Деня на сърцето и раздадени на участниците в беседата. В глобален мащаб чрез различни събития и кампании се отбелязва Денят на сърцето. Стефан и Никола, като обаразователни медиатори по проекта запознаха присъстващите със статистиката на заболелите от сърдечно – съдовите заболявания.  –  Сърдечно-съдовите заболявания продължават да са най-честият убиец в световен мащаб. Все повече спада и възрастта на засегнатите. Според данните изнесени миналата година със сигурност над 60% от смъртността в България се дължи на сърдечно-съдови заболявания. Основният убиец у нас са сърдечно-съдовите заболявания с основните си две фатални проявления каквито са миокардният инфаркт и мозъчният инсулт. По време на беседата една от темите бе профилактичните прегледи и липсата на здравни осигуровки при повечето пациенти.Наблегна се и на вредата от тютюнопушенето и алкохола ,който оказват негативно влияние и са едни от причините за болестите на сърцето. Застрашени от сърдечни заболявания са и децата. При тях рискове съществуват както преди раждането, така и през годините, когато детето израства. Тези рискови фактори са свързани с неправилното хранене, липсата на физическа активност, а също така ролята на неблагоприятната среда, причинена от тютюнопушене, например. Освен това, децата могат да страдат и психически, ако някой от родителите им е болен или почине от сърдечно-съдово заболяване. 80% от случаите на преждевременна смърт от инфаркт и инсулт могат да бъдат предотвратени, ако са налице здравословно хранене, повишена физическа активност и се намали употребата на цигари и алкохол.

Събитието е част от Дейност: Развитие на местните общности и преодоляване на негативните стереотипи от проект BG05M9OP001-2.018-0014-C01 „Интеграция на уязвими групи в община Павликени“, по процедура BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование” – Компонент 1 изпълнявана от ЦМЕДТ „Амалипе“.