Педагози от училището в с. Търнава с нови знания за коучинг и менторство

Педагогическите специалисти от Основно училище “Христо Ботев” в с. Търнава преминаха обучение на тема „Коучинг и менторство – модели за общуване между педагогическите специалисти, ученици, родители и образователни медиатори“ – програма, разработена от образователния екип на Център „ Амалипе“ https://rq.mon.bg/home. Обучението се проведе в гр. Етрополе и е част от квалификационната дейност на образователната институция за учебната 2022/2023 година. Чрез „методите на участие“ / групова/ екипна работа; размяна на роли; учене чрез действия/ учителите имаха възможност да развият своя потенциал и да усвоят умения да пренасят наученото в реална ситуация. Професионалният и житейски опит, различния стил на учене изиска и прилагане на индивидуален подход по време на обучението, умело използван от лектора г-жа Й. Данова.

Педагозите формираха компетенции за: изграждане на подходящи отношения с ученици, родители и образователни медиатори; използване на ефективни подходи, включващи кооперативни стратегии за учене; удовлетворяване на индивидуални и групови потребности от развитие, както и за ефективно задаване на въпроси и даване на обратна връзка.