Обучение за борба с речта на омразата офлайн и онлайн

Повече от 20 млади роми и нероми взеха участие в обучението ” Преодоляване на речта на омразата офлайн и онлайн”, което се проведе в Младежкия център “Възможност” във Валашка, Словакия.

Обучението имаше за цел да повиши капацитета на младите хора за разпознаване и докладване на речта на омразата като важен акт в борбата с антициганизма. Събитието се проведе в периода 26-30 юни 2022 г., организирано от Център “Амалипе” и Международната мрежа “Пирен Аменца” в рамките на проекта “Младежта срещу антициганизма” – YAG, финансиран от програма “Граждани, равенство, права и ценности” на Европейската комисия.

 

 

По време на семинара участниците имаха възможност да се опознаят и да работят по три основни теми: офлайн реч на омразата, възпоменание и работа в мрежа и онлайн реч на омразата. През първия ден от обучението, водено от Анна Едес-Такач, участниците обсъдиха основната терминология, свързана с речта на омразата. Тъй като ежедневният расизъм е толкова нормализиран в нашите общества, разпознаването на речта на омразата е първата стъпка напред за справяне с нея. Като мощен метод участниците използваха и дебати, за да обсъдят и да се поучат от различни случаи и съдебни дела за реч на омразата и престъпления от омраза.

 

На втория ден от програмата за обучение участниците посетиха Мемориала и Музея на Словашкото национално въстание (СНВ) в Банска Бистрица, където положиха венци и цветя и почетоха паметта на ромите, загинали като жертви на нацисткия режим в Словакия. Възпоменателната церемония беше водена от Юрай Возар – председател на Асоциацията на младите роми в Словакия. По-късно участниците имаха среща за установяване на контакти с представител на Центъра за организиране на общността в  Банска Бистрица, която се проведе в местния център на гражданското общество Zahrada.

На третия ден, подпомагани от Клаудиу Памфил, експерт по проблемите на речта на омразата, участниците проведоха упражнение за идентифициране и докладване на реч на омразата в различни платформи на социалните медии: Instagram, Facebook, TikTok, Twitter и YouTube. Тъй като социалните медии са съществена част от живота на младите хора, превръщането им в по-осъзнати потребители и ползватели на тези платформи е наистина важно. През последните дни те установиха няколко случая на онлайн реч на омразата, които след обсъждане също докладваха. Освен това участниците научиха и за различни онлайн кампании и добри практики, които се борят срещу речта на омразата онлайн. 

Обучението за борба с речта на омразата офлайн и онлайн е първото от поредицата обучения, които ще бъдат проведени в рамките на проекта YAG за повишаване на осведомеността относно явлението антициганизъм и за повишаване на капацитета на младите хора за борба с него.