В Стражица се проведе обучение на родители на тема „Как да напишем автобиография (СV)“

На 18-ти май по проект Dream Road ,,Път Мечта”, образователният медиатор Ирена Михайлова  проведе среща с над десет родители от различна възрастова група на тема “Как да си подготвят професионална автобиография“. Много е малък процентът на представителите на малцинствата, които имат CV, а това е неизменна част от документацията при кандидатстване за работа. Доброто CV помага за по-лесно намиране и назначаване на работа. Родителите бяха запознати първо с това какво е лаптоп, след това започнаха заедно да създават CV за работа. Хората, които взеха участие в обучението, никога не са имали CV и не са кандидатствали със CV за работа.