Обява за експерт образователни програми

Център “Амалипе” е организация, която работи за образователна интеграция и вярва, че всяко едно дете може да успее, всяко дете може да бъде отличник, стига да му помогнеш да го поиска. В допълнение към това, Център “Амалипе” работи за равноправното интегриране на ромите в обществото, основано на запазване на ромската идентичност и на модернизацията на ромската общност. Ключов фактор за социалната интеграция е достъпът до качествено образование и качествени социални и здравни услуги. Ефективната работа с училища, учители, деца и техните семейства ще доведе до създаването на ново поколение роми с по-високо ниво на образование, което ще отвори нови възможности за работни места и по-добро качество на живот.

За позицията “Експерт образователни програми” в централния офис на организацията във Велико Търново, Център Амалипе търси енергичен, инициативен и отговорен човек, който би искал да се включи в каузата да променяме заедно бъдещето на децата на България.

Основни задължения:

• Развива дейности по отношение на образователната интеграция на ромската общност и

• Координира работата на Регионалните педагогически координатори, които Център Амалипе поддържа в 6-те планови района на страната

• Поддържа контакти с училищата в мрежата на Център Амалипе, с местните, регионални и национални институции, свързани с прилагането на образователните политики

• Поддържа контакти с национални институции и международни партньорски организации в сферата

• Води документация и поддържа кореспонденция

 

Изисквания към кандидатите:

• Завършено висше педагогическо образование

• Опит в работа с институциите

• Компютърна грамотност

• Владеене на английски език

• Организационни умения

• Умения за работа в екип

• Добри комуникативни умения

 

Необходими документи за кандидатстване:

• Мотивационно писмо

• Автобиография

• Копие от диплома за завършени висше образование – представят се при интервюто

• Други документи, удостоверяващи минал опит – представят се при интервюто

 

Център Амалипе предлага:

• Работа на трудов договор и пълен работен ден

• Работа в динамична среда

• Възможност за кариерно израстване

• Атрактивно заплащане

• Участие в различни международни и национални проекти, осигуряващи допълнително заплащане

 

Срок за подаване на документи: 31 юли 2019 г. 

Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю. 

Позицията е в рамките на проект “Всеки ученик ще бъде отличник”, финансиран от Тръст за социална алтернатива.