Обява: Търсим Експерт комуникации

Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“ е една от водещите неправителствени организации, работещи в сферата на интеграция на ромската общност и образователната интеграция. Център „Амалипе“ работи с мрежа от над 300 училища за въвеждане на интеркултурно образование и създаване на благоприятна мултикултурна среда.За допълване на екипа си търсим да назначим „Експерт комуникации“

Описание на длъжността:

 1. Изготвя и реализира комуникационна стратегия на организацията, насочена към:
 • Популяризиране на дейността на организацията, както сред общностите и групите, с които организацията работи, така и в обществото, като цяло
 • Създаване и разпространение на продукти, включително онлайн продукти, които водят до промяна на нагласите по отношение на ромите/ ромските жени
 • Активна работа и партньорство с традиционните и социалните медии
 1. Поддържа комуникационните канали на организацията
 2. Организира и поддържа уеб страницата на организацията
 3. Поддържа месечен онлайн бюлетин

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Завършено висше образование – журналистика, комуникации и други релевантни;
 • Умения за работа в екип;
 • Отлични комуникативни умения;
 • Стратегическо мислене и инициативност;
 • Отлична компютърна грамотност;
 • Владеенето на английски език е предимство.

Компанията предлага:

 • Трудов договор на 4-часов работен ден
 • Работа в динамична и приятелска среда
 • Възможност за кариерно израстване, обвързано с увеличение на възнаграждението
 • Участие в различни международни и национални проекти

Ако смяташ, че нашето предложение е подходящо за теб, в срок до 25.03.2024 г., ни изпрати:

 • Автобиография
 • Мотивационно писмо

При проявен интерес можете да се свържете на имейл адрес: jobs@amalipe.com или на телефон: 0878 78 06 16

Център „Амалипе“ ще се свърже само с одобрените кандидати, които ще бъдат поканени на дистанционно интервю.