Център “Амалипе” обявява свободно работно място за Експерт “Образователни програми”

Център “Амалипе” е организация, която работи за образователна интеграция и вярва, че всяко едно дете може да успее, всяко дете може да бъде отличник, стига да му помогнеш да го поиска. В допълнение към това, Център “Амалипе” работи за равноправното интегриране на ромите в обществото, основано на запазване на ромската идентичност и на модернизацията на ромската общност. Ключов фактор за социалната интеграция е достъпът до качествено образование и качествени социални и здравни услуги.

За позицията “Експерт образователни програми” в централния офис на организацията във Велико Търново, Център Амалипе търси енергичен, инициативен и отговорен човек, който би искал да се включи в каузата да променяме заедно бъдещето на децата на България.

Основни задължения:
• Развива дейности на организацията по отношение на образователната интеграция на ромската общност
• Координира работата на Регионалните педагогически координатори, които Център Амалипе поддържа в 6-те планови района на страната
• Поддържа контакти с училищата в мрежата на Център Амалипе, с местните, регионални и национални институции, свързани с прилагането на образователните политики
• Поддържа контакти с национални институции и международни партньорски организации в сферата
• Изготвя становища в образователната сфера
• Води документация и поддържа кореспонденция
• Поддържа база данни

Изисквания към кандидатите:
• Завършено висше образование. С предимство ще бъдат разгледани кандидатите, които имат бакалавърска или магистърска степен в областта на педагогиката, хуманитарните науки, социални дейности
• Опит в образователната сфера
• Опит в работа с институциите
• Компютърна грамотност
• Владеенето на английски език е предимство
• Организационни умения
• Умения за работа в екип
• Добри комуникативни умения

Необходими документи за кандидатстване:
• Мотивационно писмо
• Автобиография
• Копие от диплома за завършени висше образование – представят се при интервюто
• Други документи, удостоверяващи минал опит – представят се при интервюто

Център Амалипе предлага:
• Работа на трудов договор и пълен работен ден
• Работа в динамична среда
• Възможност за кариерно израстване
• Участие в различни международни и национални проекти, осигуряващи допълнително заплащане

Позицията е в рамките на Програма “Всеки ученик ще бъде отличник”, финансирана от Тръст за социална алтернатива.

Срок за подаване на документи:  15 юли 2020 г. по ел. поща: office@amalipe.com

Кандидатури, които НЕ СЪДЪРЖАТ всичко изискаващо се по-горе , както и документи, получени след крайния срок, НЯМА да бъдат разглеждани.

Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.