Обява за офис сътрудник

                             Център за междуетнически диалог и толерантност “Амалипе” – В.Търново

обявява свободно работно място по трудово правоотношение за следната длъжност

ОФИС СЪТРУДНИК

Кратко описание: Център Амалипе е една от водещите неправителствени организации, работещи в сферата на интеграция на ромската общност.

Основни приоритети на длъжността:

•Подпомага технически дейността на организацията

•Поддържа документацията на организацията

•Поддържа и актуализира разходите, подготвя месечни отчети – поддържа списък с необходимите офис консумативи и своевременното им осигуряване

•Координира информационния поток между екипа и ръководството на организацията

•Подпомага оперативната работа на екипа.

•Изготвя преводи от и на английски език, подготвя и оформя официални документи, разработки, проекти и др.

•Изготвя ежемесечния бюлетин на организацията на български и английски езици и поддържа актуална информация на уеб страницата на организацията

 

Изисквания към кандидатите:

•Завършено висше образование

•Минимум 2 години стаж на подобна длъжност

•Много добро писмено и говоримо владеене на английски език

•Отлична компютърна грамотност:

•Способност за бързо и адекватно вземане на решения;

•Отлични комуникативни умения;

•Опит при водене на преговори;

•Аналитично мислене и инициативност.

 

Необходими документи за кандидатстване:

•Мотивационно писмо

•Автобиография

•Копие от диплома за завършени висше образование – представят се при интервюто

•Други документи, удостоверяващи минал опит – представят се при интервюто

 

Център Амалипе предлага:

•Работа в динамична среда

•Възможност за кариерно израстване

•Атрактивно заплащане

•Участие в различни международни и национални проекти, осигуряващи допълнително заплащане

 

Тип работа: пълен работен ден, постоянна

Ниво: административен персонал

Населено място: Велико Търново/ Велико Търново област

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЩЕ БЪДЕ ПРЕДОСТАВЯНА САМО НА Е-МЕЙЛ!

Срок за подаване на документи: 26 юли 2019 г. Моля, посочете в “темата” на имейла позицията, за която кандидатствате! Документи, които не съдържат автобиография и мотивационно писмо, както и документи, получени след крайния срок, няма да бъдат разглеждани.

Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.