Одобрени ученици по Програма Равен шанс 2022-2023

Тази година Център Амалипе получи над 130 комплекта с документи от ученици за кандидатстване по програма “Равен шанс – достъп до средно образование”, администрирана от Център Амалипе. Благодарим за големия интерес! Това, разбира се, затрудни изключително много избора ни, поради което и обявяването на класираните се забави. Направихме всичко възможно и при квота от 65 ученици, ние одобрихме 81!

По-голямата част от тях ще получат възможност за закупуване на учебници. Някои, които пътуват от друго населено място до училището си, ще бъдат подпомогнати с покриване на транспортни разходи. Други ще получат и учебници и транспорт.

Ето и списък на одобрените ученици, които ще получат подкрепа по програма “Равен шанс – достъп до средно образование”, финансирана от Тръст за социална алтернатива през учебната 2022-2023 учебна година.

Очаквайте скоро да се свържем с вас или училището ви!

Тръст за социална алтернатива (ТСА) е неправителствена организация, чиято мисия е да се прекъсне порочния кръг на бедността чрез насърчаване на възможности, които помагат на най-непривилегированите граждани на България да постигнат образователен и икономически успех. ТСА подкрепя програми, които със своите почтеност, потенциал за разрастване и прозрачност спомагат за подобряване благосъстоянието на най-бедните хора в България, със специален фокус върху  ромите.