Одобрени ученици по Програма Равен шанс 2020

Списък с одобрените ученици, които ще получат подкрепа по програма “Равен шанс – достъп до средно образование”, финансирана от Тръст за социална алтернатива през учебната 2020-2021 учебна година.

 

 

Тръст за социална алтернатива (ТСА) е неправителствена организация, чиято мисия е да се прекъсне порочния кръг на бедността чрез насърчаване на възможности, които помагат на най-непривилегированите граждани на България да постигнат образователен и икономически успех. ТСА подкрепя програми, които със своите почтеност, потенциал за разрастване и прозрачност спомагат за подобряване благосъстоянието на най-бедните хора в България, със специален фокус върху  ромите.