Публикуван е за обществено обсъждане проект на Методология и критерии за подбор на операция „Ограмотяване на възрастни – 2“

До 14-ти август заинтересованите страни могат да изпратят становища по предложените от управляващия орган на Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж критерии за избор на операция Ограмотяване на възрастни 2.

Предложената операция ще се изпълнява като конкурентен подбор на проекти. Училища, Центрове за подкрепа на личностното развитие и неправителствени организации ще могат да кандидатстват с проекти за ограмотяване на възрастни, които са отпаднали от системата на формалното образование. Една организация може да бъде кандидат или партньор само в две проектни предложения, а 1 училище – в едно проектно предложение. Стойността на един проект може да бъде между 250 хиляди и 750 хиляди лв., а цялата операция е на стойност 15 милиона лева.

Предвижда се дейностите по операцията да не попадат под режима на държавните помощи.

Проект на Методология и критерии за подбор на операция „Ограмотяване на възрастни – 2“ е наличен на следния адрес: http://opnoir.bg/?go=page&pageId=362 в раздел „Процедури/Процедури в процес на обществено обсъждане“ на интернет страницата на Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Можете да ги видите и тук .

В срок до 14.08.2020 г. (включително) заинтересованите страни могат да изпращат предложения и становища до Управляващия орган на електронен адрес: infosf@mon.bg

 

През предходните години „Ограмотяване на възрастни – 1“ бе осъществявана чрез процедура на директно предоставяне на средства на МОН. Тя не можа да достигне планирания брой крайни бенефициенти и изчерпва възможностите си поради това, че разчиташе на пренасочване на безработни без образование от бюрата по труда  и не включваше работа в общността за достигане на немотивирани и неактивни лица. Необходимостта от осъществяването на работа в общността на терен и от реализиране на процедурата чрез конкурентен подбор на проекти бе поставена многократно в комитета за наблюдение на оперативната програма от Деян Колев и други членове от гражданския сектор.