Образователните медиатори по „Подкрепа за успех“ ще получат дългоочакваните средства за работа на първа линия за времето на извънредното положение

Образователните медиатори (ОМ)/ социални работници (СР), работещи по „Подкрепа за успех“ ще получат дългоочакваните средства за работа на първа линия за времето на извънредното положение от 13 март 2020 г. до 13 май 2020 г. С писмо в Платформата на проект Подкрепа за успех, екипът за организация и управление на проекта определя, че месечният размер на ДТВ за ОМ/СР, наети на пълно работно време (8 часа) за работа на първа линия за времето на извънредното положение от 13 март 2020 г. до 13 май 2020 г. е 400 лв. или общо 800 лв. за два месеца.

Писмото, изпратено до Регионалните управления по образование и качено в платформата на проект “Подкрепа за успех“ коригира изпратеното по-рано писмо № 9105-325/ 02.10.2020, с което се определяше ДТВ в размер на 200 лв. на месец. Важно е да се отбележат няколко неща във връзка с начисляването на ДТВ:

  1. Касае ОМ/ СР, назначени в рамките на проект „Подкрепа за успех“
  2. Отнася се само за ОМ/ СР, които са работили на терен за времето на извънредното положение от 13 март 2020 г. до 13 май 2020 г.
  3. Сумата от 400 лв. на месец е основна сума, върху която се начисляват осигуровки работодател. От тази сума обаче се удържат полагащите се за служителя осигуровки и данък.
  4. ДТВ касае само дните, в които ОМ/ СР са работили присъствено. Т.е. ако в периода на извънредно положение имат дни в болничен, платен или неплатен отпуск или друго отсъствие, то за тях не се полага ДТВ и то се изважда пропорционално от общата сума. Например, в рамките на обявеното с Решение на Народното събрание извънредно положение от 13 март до 13 май 2020 има 40 работни дни. Полагащото се възнаграждение за тези 40 работни дни (ако всички са били присъствени) е 800 лв.

Ако трябва да се изчисли пропорционално, можете да използвате таблицата, която можете да свалите от тук.

  1. В заповедта за начисляване на ДТВ трябва да се цитира въвеждането на извънредно положение, обявено с Решение на Народното събрание от 06.04.2020 г. (обн. в ДВ, бр. 34), но е добре да направите и промяна във Вътрешните правила за работната заплата, че е допустимо ДТВ за работа на първа линия за времето на извънредно положение.
  2. ДТВ трябва да бъде начислено и за медиаторите, които вече не са на работа към училището, но са работили за периода на извънредното положение.

Апелираме към директорите на училища и детски градини да предвидят аналогично заплащане и за медиаторите, които също са работили на първа линия, но не са били назначени по проект „Подкрепа за успех“, а с различно финансиране (от средствата за работа с уязвими групи съгласно Наредбата за финансиране, чл. 52а, по проекти на ЦОИДУЕМ или други проекти), защото по време на дистанционното обучение, образователните медиатори се оказаха неоценим помощник на училищата.

Проучване на Център Амалипе от месец юли показа, че 72.5 % от анкетираните училища са използвали образователните медиатори за улесняване въвеждането на дистанционно обучение. Близо 20% не са имали назначен такъв и само около 7 % не са използвали образователния медиатор.

Благодарение на българският офис на Детския фонд на ООН (УНИЦЕФ) Център Амалипе успя още през м.юни и м. юли да подкрепи с допълнителен хонорар медиаторите, с които работи, както и образователни медиатори, от партниращи организации (Свят без граници, Сдружение Нов път, Асоциация Интегро), които не са назначени към училищата и нямаше да получат макар и малък финансов стимул за всеотдайната си работа на терен по време на пандемията

 

Вижте още 

Дистанционното обучение в училищата с концентрация на уязвими групи – какво се случи и какви уроци можем да научим от него?