Новият омбудсман на учениците от СУ “Цанко Б. Церковски” в Никола Козлево започна своята дейност на Деня на толерантността

На 25 октомври 2023г. от 14.00 ч. се проведе събрание на Ученическия съвет на СУ „Цанко Б. Церковски”  с. Никола Козлево. В дневния ред бе включена точка за избор на Ученически Омбудсман. Присъстваха всички членове (28 на брой) на Ученическия съвет. Направените предложения бяха на ученици с добро поведение и отличен успех. Зейнеб Акиф от 11клас, Никола Николаев и Юсуф Сюлейман, ученици от 9клас. Изборът се проведе чрез тайно гласуване, но преди това тримата кандидати имаха възможност да се представят, с което трябваше да спечелят доверието и симпатиите на своите избиратели. Учениците задаваха въпроси, на които участниците умело отговоряха.

В надпреварата спечели Юсуф Сюлейман с 58%, Зейнеб и Никола имаха равен резултат – 21%. Посланието, което отправи спечелилият в надпреварата е: „Здравейте, казвам се Юсуф Сюлейман, ученик от 9клас. Ако бъда избран, като Омбудсман на нашето училище, на първо място ще представлявам интересите на всички ученици, ще защитавам техните права и свободи пред Ръководството на училището и пред Ученическия съвет. Жалбите, които биват подадени, ще бъдат разглеждани в срок и безпристрастно. Ще организирам кръгли маси, беседи на различни теми, ще помагам на всеки, който има нужда от моята помощ!”

По случай Международния ден на толерантността – 16 ноември Айше Билял – председател на Ученическия съвет, Естер Демирева – активен участник и Юсуф Джелил – Ученически Омбудсман, посетиха най-малките възпитаници на СУ „Цанко Бакалов Церковски”  с. Никола Козлево и децата от ДГ „Зорница”. Те закачиха стикери на всички и чрез интересни игри и картинки обясниха на децата, какво е толерантност и посочиха, че думата е в пряка връзка с милосърдието, добродушието, състраданието, уважението, приятелството и търпението, като основни черти на личността.

 

Център Амалипе развива инициативата за насърчаване на ученическата и младежка гражданска активност и кампанията “Училищен омбудсман” в рамките на проект “Интеркултурна академия академия за гражданско участие и толерантност” с подкрепата на Държавния департамент на САЩ чрез посолството на САЩ в България