НП „Отново заедно“ е качена за обществено обсъждане до 15.06.2021

На 01 юни, МОН качи за обществено обсъждане Проектът на Национална програма „Отново заедно“ 2021 година. При анонсирането й няколко дни по-рано, програмата предизвика вълна от коментари, въпреки че подробностите за реализирането на Програмата все още не бяха оповестени. Каченият вариант за обществено обсъждане дава възможност в срок до 15 юни 2021 г. всеки, който има конструктивни предложени и коментари, да ги изпрати на имейл t.petkova@mon.bg. Център Амалипе насърчава всички участници в образователния процес, които имат предложения за това как Програмата би могла да се подобри, да ги изпратят в срок на посочения имейл. Това е единственият начин финалният вариант на програмата да отрази спецификата на различните населени места и различните училища.

Какво предлага проектът на Програма?

Настоящата програма предвижда провеждане  на финансирани от централния бюджет шестдневни ученически туристически пътувания с цел преодоляване на последствията от COVID-19, в т.ч.  липсата на активен социален  живот.

Кой може да кандидатства?

По Програмата могат да кандидатстват само държавни и общински училища на територията на България. Тя е предназначена за ученици, които са били от I клас до XI клас през учебната 2020/2021 г.

  Какъв е срокът и начинът за кандидатстване?

 • Училища, в които има над 150 ученици, могат да кандидатстват с до 7% от общия брой, но не повече от 165 участници (в бройката се включват и придружаващите ръководители на групите)
 • Училища, в които има под 150 ученици, могат да кандидатстват с до 12 участници.
 • Срок за кандидатстване: до 1 септември 2021 г. или до изчерпване на средствата.

Кой може да бъде ръководител на група?

Ръководители на групи могат да бъдат учители и други педагогически специалисти, възпитатели, психолози, педагогически съветници и медицински специалисти.

Кой определя кои ученици ще се включат?

Критериите за включването на ученици в групите се определят от педагогическия съвет

Какви са условията за кандидатстване?

 • извършен подбор за участие на ученици в програмата и сформиране на групи с решение на педагогическия съвет;
 • представяне на 3 оферти от туроператори, отговарящи на условията по програмата (финансови и организационни);
 • решение на педагогическия съвет за избор на туроператор.
 • Подаване на документите по електронен път до МОН, с копие до РУО

Изисквани документи:

 • формуляр за кандидатстване по образец
 • три оферти от туроператори и проект на договор с избрания от училището туроператор, както и мотиви по отношение на избраната оферта;

Какво финансира програмата?

Максималната сума, за която може да кандидатства училище, е в размер до 82 500 лв. (с ДДС), при шестдневен туристически пакет на стойност 500 лв. (с ДДС) на участник, които се предоставят както следва:

 • 70% от заявената сума – при подаване на формуляра;
 • останалите 30% от заявената сума се получават от училищата при предоставяне по електронен път в МОН на сключения договор с туроператор.