Съвместен тематичен педагогически съвет на учителите от Галиче, Селановци и Търнава „

sel„Учене, заради самото учене или подготовка за реалния живот?” Това беше въпросът, на който търсеха отговор 60 педагози от училища на Северозапада.

В изпълнение на планираните съвместни дейности по проект „Всеки ученик ще бъде отличник – фаза 2″ към Център АМАЛИПЕ на 16 март 2018 в ОУ „Н.Й.Вапцаров”с.Селановци се събраха всички учители на училищата от СУ „Хр.Ботев”с.Галиче, с.Селановци и ОУ „Хр.Ботев” с.Търнава, обединени от значимата тема „Практико-приложни аспекти на изучавания материал”. Гост и активен участник в срещата беше д-р Станка Пирянкова – председател на Обествения съвет на ОУ „Н.Й.Вапцаров”.
Виктория Костадинова – психолог в селановското училище направи кратка научна ретроспекция по темата. Представената разработка се превърна в успешна база за участието на следващите участници. Директорите на трите училища – Венета Пачева, Петя Русинова и Ирена Янкова споделиха впечатленията и изводите си върху работата на учители и ученици в наблюдаваните от тях часове по обсъжданата тема. Акценти в срещата бяха споделените добри практики на девет педагози от трите училища: от с.Галиче –Цветана Кьосова – Ст.учител в начален етап, Геновева Маринова – Ст.ресурсен учител, Михаела Симова – Учител по математика и ИТ, от с.Селановци – Детелина Гергова – Ст.учител в начален етап, Гергана Ценкова – Ст. учител по математика и ИТ, Даниела Кунчева – Главен учител по математика и природни науки, от с.Търнава – Ралица Матеева – учител по БЕЛ по програмата „Заедно в час”, Маяsel1 Тодорова – Ст.ресурсен учител, Милена Съйнова – Ст.учител в начален етап. За всички участници в срещата темата не е нова и е обект на ежедневно търсене на методи и средства за справяне със занижената мотивация на учениците; огромния, често несъобразен с възрастта материал; с липсата на натрупан опит и понятиен запас в доучилищния период. В предложените доклади и презентации всеки намери идея /и дори повече от една/, която да приложи в своята практика. Наложи се изводът, че този формат на работа е впечатляващо полезен като форма на обучение и ефектът от него е значително по-голям от обучения с акцент върху теорията по проблематиката.
Съвместните дейности на трите училища по проекта ще продължат със среща за обмяна на добри практики на ученическите парламенти и конкурс за рисунки, литературни произведения и фотографии в чест на 24 май, когато селановското училище ще чества своята 60 годишнина.

Петя Русинова, директор на ОУ „Н.Й.Вапцаров”с.Селановци

 

 

logo TSAТръст за социална алтернатива (ТСА) е неправителствена организация, чиято мисия е да се прекъсне порочния кръг на бедността чрез насърчаване на възможности, които помагат на най-непривилегированите граждани на България да постигнат образователен и икономически успех. ТСА подкрепя програми, които със своите почтеност, потенциал за разрастване и прозрачност спомагат за подобряване благосъстоянието на най-бедните хора в България, със специален фокус върху  ромите.